Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wat heb ik

Ervaringen

Ik douche met een kookwekker om op tijd te komen. Plannen is niet mijn sterkste kant.

Jeroen zijn verhaal

Dankzij de hulp van GGZ Drenthe gaat Andy weer met plezier naar school.

Andy zijn verhaal

Ik leer nu om te zeggen wat ik voel, op een manier dat anderen me ook begrijpen

Lynn haar verhaal
Bekijk alle ervaringen

Depressie zelftest

Iedereen zit wel eens in de put; heeft wel 'een dip'. Maar dat is iets anders dan lijden aan de ziekte 'depressie'. In Nederland lijden per jaar ongeveer 500.000 mensen aan een vorm van depressie.

Hoe zit het bij u?

Daar kunt u in een paar minuten achter komen door deze interactieve zelftest. Hij geeft u geen definitief uitsluitsel, maar wel een goede aanwijzing of u aan depressie lijdt.

Hoe vaak kwam het de afgelopen twee weken voor, dat u zich somber, depressief of droevig voelde?

Op de dagen dat u zich somber, depressief of droevig voelde, hoe lang duurde dat dan?

Let op!

Deze vraag onderzoekt of u zich gedurende de afgelopen twee weken ánders voelde dan gewoonlijk. Misschien voelt u zich al langere tijd niet goed. Dan bent u daar misschien al enigszins aan gewend geraakt. In dat geval moet u het woord 'gewoonlijk' opvatten als: 'voordat u deze klachten had'.

Was u de afgelopen twee weken uw belangstelling kwijt voor dingen zoals uw werk, hobby's of activiteiten waaraan u gewoonlijk plezier beleeft?

Hoe vaak was u gedurende de afgelopen twee weken uw belangstelling voor de meeste dingen kwijt?

Op de dagen dat u uw belangstelling voor de meeste dingen kwijt was, hoe lang duurde dat dan?

Beantwoord onderstaande vragen alleen met 'ja' als de klacht gedurende de laatste twee weken (bijna) elke dag en voor het merendeel van de dag van toepassing was. Als u alle vragen heeft ingevuld, druk dan op 'Volgende'.

Let op!
Onderstaande vragen onderzoeken of u zich gedurende de afgelopen twee weken ánders voelde dan gewoonlijk. Misschien voelt u zich al veel langere tijd niet goed. Dan bent u daar misschien al enigszins aan gewend geraakt. In dat geval moet u de woorden 'doorgaans' en 'gewoonlijk' opvatten als: 'voordat u deze klachten had'.

Voelde u zich de laatste twee weken voor het merendeel van de dag vermoeider of veel minder energiek dan gewoonlijk?

Is de laatste twee weken uw lichaamsgewicht onbedoeld meer dan enkele ponden toegenomen of afgenomen?

Heeft u de laatste twee weken (bijna) elke nacht meer problemen gehad met inslapen of doorslapen dan gewoonlijk?

Heeft u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag meer concentratieproblemen gehad dan gewoonlijk?

Heeft u zich de laatste twee weken voor het merendeel van de dag waardeloos, schuldig, slecht of zondig gevoeld?

Heeft u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag moeten denken over de dood van uzelf of van anderen?

Bent u de laatste twee weken voor het merendeel van de dag veel rustelozer of vertraagder geweest dan gewoonlijk?

Kon u gedurende de laatste twee weken uw normale bezigheden uitvoeren als gewoonlijk?

Uitkomst

U heeft waarschijnlijk geen depressie.

Uitkomst

U lijdt vermoedelijk niet aan een depressie in de letterlijke zin. Toch kan het wel goed zijn, eens met uw huisarts over uw klachten te praten.

Uitkomst

U heeft grote kans dat u lijdt aan depressie. Er is in elk geval reden genoeg om uw huisarts te raadplegen, zeker als deze situatie de komende weken niet verbetert.

Werkstress zelftest

Met deze online zelftest Werkstress kunt u in een paar minuten zien hoe het staat met uw werkstress.

Hoe werkt de test?

De zelftest kijkt achtereenvolgens naar werkdruk, werksituatie en ontspanning. U krijgt voor alle drie de onderdelen zes vragen te beantwoorden. Na afloop ziet u steeds, in welke zone u voor dát onderdeel zit: de veilige zone (groen), de middenzone (oranje) of de gevarenzone (rood).

Geen diagnose maar indicatie

Een test als deze kan geen definitief uitsluitsel geven over de mate van werkstress die u ondervindt, alléén een indicatie. Hij is gebaseerd op hedendaagse literatuur over dit onderwerp, maar is niet 'gevalideerd' en heeft geen enkele wetenschappelijke pretentie.

© 1998 - 2017, GGZ Drenthe

Hoe hoog is de werkdruk?

Om mijn dagtaak af te krijgen, moet ik heel hard werken.

Ik kan mijn eigen pauzes (rustmomenten) bepalen.

Ik moet verschillende dingen tegelijk doen.

Als ik 's avonds naar huis ga, heb ik mijn werk voor die dag afgekregen.

Ik moet werkzaamheden doen waar ik niet voor ben opgeleid.

Ik word verantwoordelijk gesteld voor dingen waar ik geen invloed op heb.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de veilige zone

U lijkt weinig werkdruk te ondervinden. Ook ander factoren spelen een rol bij het ontstaan van werkstress.


De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de middenzone

De werkdruk die u ondervindt lijkt niet bovenmatig hoog of laag. Het is waarschijnlijk verstandig erop te letten dat hij niet onnodig zwaar wordt.

Een te hoge werkdruk kan u uitputten. Of dat ook werkelijk gebeurt, hangt ook af van andere factoren.


De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Uitkomst 'werkdruk'

'Werkdruk' in de gevarenzone

De werkdruk die u ondervindt, lijkt een zware belasting voor u te betekenen. U doet er goed aan deze te verminderen.

Een hoge werkdruk kan u uitputten. Of dat werkelijk gebeurt, hangt ook af van andere factoren.
De volgende vragen gaan over uw werksituatie.

Hoe is uw werksituatie?

Ik krijg opdrachten die met elkaar in tegenspraak zijn.

Ik kan gemakkelijk overleggen met collega's.

Ik heb een goede verstandhouding met mijn baas.

Naar mijn suggesties om het werk beter te laten verlopen, wordt serieus geluisterd.

Ik zie de zin van mijn werk in.

Als ik de kans had, zou ik onmiddellijk van baan veranderen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de veilige zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt de invloed van uw werksituatie positief. Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de midden zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt de invloed van uw werksituatie matig positief.
Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen.

Uitkomst 'Werksituatie'

'Werksituatie' in de gevaren zone

Of men een bepaalde mate van werkdruk gemakkelijk of juist moeilijk aankan, hangt voor een groot deel af van de sfeer en de verhoudingen in de werksituatie.

In uw geval lijkt er weinig of geen positieve invloed van uw werksituatie uit te gaan. Naast werkdruk en werksituatie zijn ook andere factoren van invloed op het ontstaan van werkstress.

Één daarvan is de mate waarin u zich kunt ontspannen. Daarover gaan de laatste zes vragen

Hoe goed kunt u zich ontspannen?

Thuis zit ik aan mijn werk te denken.

Ik leef helemaal op als ik bezig ben met sporten of met mijn hobby.

Na m'n werk heb ik genoeg energie om iets te ondernemen.

Ik slaap 's nachts prima.

Ik drink minstens twee glazen alcoholhoudende drank per dag.

Ik zie er tegenop om aan een nieuwe werkdag te beginnen.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de veiligezone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen. Het lijkt of u zich buiten uw werk goed kunt ontspannen.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de middenzone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen.
Het lijkt of u zich buiten uw werk maar matig kunt ontspannen. Als u slechte scores heeft op de vorige twee testonderdelen, zou een afspraak met uw huisarts of bedrijfsarts een goed idee kunnen zijn.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.

Uitkomst 'Ontspanning'

'Ontspanning' in de gevarenzone

Of de werkdruk en de werksituatie leiden tot werkstress, hangt voor een deel af van de mate waarin men zich buiten het werk kan ontspannen. Het lijkt of u zich buiten uw werk slecht kunt ontspannen.
Als u slechte scores heeft op twee of op alle drie de testonderdelen, zou een afspraak met uw huisarts of bedrijfsarts een goed idee kunnen zijn.
Dit was het laatste onderdeel van de zelftest.

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 - 741414. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.