Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Het online opzoeken van informatie klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

GGZ Drenthe vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Je kunt de verklaring bekijken via deze link

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door de directie van GGZ Drenthe. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@ggzdrenthe.nl.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Toegankelijkheid van onze online platformen

Bij GGZ Drenthe maken we gebruik van twee online platformen ter ondersteuning van de behandeling aan en/of begeleiding aan patiënten en naasten. Dat zijn het patiëntenportaal Mijn GGZ Drenthe en de online behandelomgeving Therapieland. We willen dat iedereen zonder problemen gebruik kan maken van onze online informatie en tools. Daarom werken wij samen met partijen die hier blijvende aandacht voor hebben. Voor beide leveranciers staat hieronder een verwijzing naar hun  toegankelijkheidsverklaring voor meer informatie.

Deze verklaring geldt voor: