Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Volwassenen kunnen bij GGZ Drenthe terecht voor hulp bij matig ernstige tot ernstige en complexe psychische problemen. Matig ernstige problemen behandelen we in de Basis GGZ, complexe problemen in de Specialistische GGZ.

Zorg op maat

Onze patiënten krijgen behandeling op maat, met veel aandacht voor naasten en omgeving. We spreken samen met de patiënt en diens naasten de te behalen doelen af en richten ons op een zo goed mogelijk en blijvend resultaat. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

Levenslooppsychiatrie

Als langerdurende hulp nodig is, zorgen we voor een soepele overgang van de ene
naar de nadere levensfase. Als enige in Drenthe bieden we levenslooppsychiatrie:
dat is zorg over alle levensfasen heen. Bij jongvolwassenen bijvoorbeeld zorgt een speciaal adolescententeam voor een soepele, gefaseerde overgang naar de volwassenenpsychiatrie. 

Hoe krijg ik hulp?

Wilt u weten hoe u hulp kunt krijgen van GGZ Drenthe? Bekijk dan onderstaand filmpje:

Patiëntinformatie A-Z

Informatie voor familie

Verwijzers

Snel antwoord op uw vragen

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door GGZ Drenthe is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld, het behandelplan en het behandelvoorstel. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

Wanneer u voor het eerst kennismaakt met GGZ Drenthe of Indigo is het lastig zelf te kiezen voor een behandelaar. Uw regiebehandelaar zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heeft u op basis van eerdere ervaringen voorkeur voor een specifieke behandelaar, dan zullen we daar rekening mee houden.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn. Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. Tijdens een opname verblijft iemand voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ Drenthe.

Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt GGZ Drenthe uw (tijdelijke) woonadres.

Informatie over opname bij GGZ Drenthe

Kan ik tijdens een opname bezoek ontvangen?

Op de opname-afdelingen van GGZ Drenthe gelden de volgende bezoektijden:

Volwassenen:
Acute Opname Open (Locatie: De Vierackers te Assen):
In overleg met de verpleging kunt u buiten het behandelprogramma om bezoek ontvangen. Meestal is dit na 16:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Acute Opname Gesloten (Locatie: Opnamegebouw te Assen)
maandag t/m vrijdag: 18:30 – 21:00 uur.
In overleg met de afdeling kunt u ook overdag op bezoek komen.
weekend en feestdagen: 11:00 – 21:00 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Ouderen:
Acute Opname Ouderen Open/Besloten/Gesloten (Locatie: GGZ Drenthe te Hoogeveen, gebouw M): maandag t/m vrijdag: 16:00 – 20:00 uur.
weekend en feestdagen: 10:00 – 20:00 uur.
Onderdelen van het behandelprogramma kunnen plaatsvinden tijdens bezoektijden. Stemt u van tevoren af met uw bezoek wanneer deze het beste kan komen.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijden. Deze vinden plaats tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 17:30 en 18:00 uur.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Als cliënt bij GGZ Drenthe heeft u recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Daarnaast heeft u bepaalde rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. Ook heeft u recht op advies en hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon als u er met uw behandelaar niet uit komt.

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als u hulp krijgt van GGZ Drenthe, dan maken wij samen met u afspraken over de zorg en zonodig het verblijf. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In uw behandelplan staat onder meer welke behandeling u krijgt en wie uw behandelaar is. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar GGZ Drenthe en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld welke informatie GGZ Drenthe u moet geven. Of dat u zich moet legitimeren.

Wat is een (wettelijke) vertegenwoordiger?

Voor het kunnen uitvoeren van een behandeling is toestemming van de cliënt vereist. Als iemand van zestien jaar of ouder als gevolg van zijn/haar problemen niet in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan treedt de vertegenwoordiger op. Deze wettelijke vertegenwoordiger is door de cliënt gemachtigd.

Als deze schriftelijke machtiging ontbreekt dan komen in volgorde de volgende personen in aanmerking

  • De echtgenoot of (geregistreerde) partner
  • Een ouder
  • Een kind
  • Een broer of zus

Tenzij bovengenoemde personen de vertegenwoordiging niet op zich willen nemen.

De behandelaar beslist in het belang van de cliënt en luistert hierbij zoveel mogelijk naar de wensen van de cliënt. Als de cliënt zich verzet, terwijl vertegenwoordiger akkoord is, dan neemt behandelaar een zodanige beslissing, dat behandeling alleen kan worden uitgevoerd om ernstig nadeel voor cliënt te voorkomen.

Naast de vertegenwoordiger is er een wettelijke vorm van vertegenwoordiging op grond van een rechterlijke beslissing: curatele en mentorschap.

Alle vragen