Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Contract met alle zorgverzekeraars

De vergoeding van zorgkosten is afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met GGZ Drenthe, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Daarom adviseren wij u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van vergoedingen. Vraag uw zorgverzekeraar wat een behandeling u precies kost! 

GGZ Drenthe heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2024.

Lees meer over contracten met zorgverzekeraars in 2024

Eigen risico

Voor een behandeling bij GGZ Drenthe heeft u een geldige zorgverzekering nodig. Zodra u door uw verwijzer bij GGZ Drenthe bent aangemeld, is voor iedereen van 18 jaar en ouder per kalenderjaar het wettelijke eigen risico (€ 385,- in 2022) van toepassing. Dat geldt ook voor hulp bij crisis. Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook daadwerkelijk eigen risico moet betalen, hangt af van of u in hetzelfde jaar al andere zorgkosten heeft gehad, en of u vrijwillig een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. 

Zorgprestatiemodel

Als u ouder bent dan 18 jaar, worden de kosten van een behandeling berekend met het Zorgprestatiemodel. Bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten door uw gemeente betaald. 

Langdurige zorg

Na drie jaar vallen verblijf en behandeling onder de Wet Langdurige Zorg. In de Wet Langdurige Zorg betaalt u geen eigen risico, maar een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Neem voor meer informatie over Langdurige Zorg contact op met uw zorgverzekeraar.

Forensische psychiatrie

Bij een behandeling op grond van een strafrechtelijke maatregel betaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid de kosten van de behandeling en is er geen eigen risico.

Afspraakherinnering

Uw behandeling heeft het beste resultaat als u naar alle afspraken komt. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, biedt GGZ Drenthe u de service van een afspraakherinnering met e-mail of sms. 

Kosten bij voortijdig stoppen behandeling

Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Drenthe wordt u bij ons ingeschreven. Wanneer na de intake uw behandeling voortijdig wordt gestopt, bijvoorbeeld omdat blijkt dat GGZ Drenthe u niet de gewenste behandeling kan bieden, kan deze tijd in rekening worden gebracht. Zo kan het zijn dat u via uw zorgverzekering een rekening van GGZ Drenthe ontvangt nog voordat er daadwerkelijk gestart is met een behandeling

Rekening

GGZ Drenthe stuurt een rekening van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Op deze rekening staan de kosten. Maar ook uw diagnose, dus voor welke problemen u bij GGZ Drenthe bent geweest. Hebt u bezwaar tegen het schrijven van uw diagnose op de rekening? Vertel het uw behandelaar. U moet dan een formulier invullen en samen met uw behandelaar ondertekenen. Daarop staat dat GGZ Drenthe de diagnose weglaat.

Folder ZorgprestatiemodelInfographic Uw ggz-kosten

Patiëntinformatie A-Z

Snel antwoord op uw vragen

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik dan terecht?

Heeft u vragen of klachten over uw rekening, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent. 

Hoeveel kost een behandeling bij GGZ Drenthe?

De kosten van een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak behandeling plaatsvindt. Neem voor u in behandeling gaat en zekerheid wil over de kosten, altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Neem ook altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden. En welke kosten u eventueel zelf moet betalen.

Kom ik aanmerking voor een tegemoetkoming op de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Hoe zit het met het eigen risico?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico voor 2022 bedraagt €385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn/haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos).

Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie. Dit kunt u afspreken met uw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Als u ouder bent dan 18 jaar, worden de kosten van een behandeling berekend met het zorgprestatiemodel. Die bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen.

Alle vragen

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.