Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij GGZ Drenthe?

Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe. Nadat u bent aangemeld, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts.

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD).

Kan ik met spoed worden aangemeld?

Ja, dit kan in een crisissituatie, wanneer er geen andere oplossing is. Neem altijd contact op met uw huisarts. Hij/zij kan er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn, bijvoorbeeld voor dezelfde dag, een afspraak volgt

Kan ik zonder verwijzing terecht bij GGZ Drenthe?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor een behandeling bij GGZ Drenthe heeft u altijd een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Neem daarom contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe.

Kan ik ook iemand anders aanmelden?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een (huis)arts kan iemand aanmelden voor behandeling bij GGZ Drenthe.

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD).

Afspraken

Waar kan ik een afspraak maken?

Uw behandeling bij GGZ Drenthe start met een gesprek met uw huisarts. Uw huisarts meldt u aan bij GGZ Drenthe. Daarna bellen wij u voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke uitnodiging.

Kan ik een afspraakherinnering ontvangen?

Ja, meestal kan dat. Via uw mobiel of e-mail helpen wij u herinneren aan uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw toestemming als u voor het eerst bij GGZ Drenthe komt. Bent u al patiënt bij ons, dan kunt u zich voor deze service aanmelden via het secretariaat waar u in behandeling bent. Of vraag uw behandelaar voor meer informatie. 

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen. Dit kan uitsluitend telefonisch. Belt u hiervoor met de afdeling waar u in behandeling bent. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan helaas niet via de website of e-mail.

Algemene informatie

Ik ben gebeld nadat ik een vragenlijst heb ingevuld. Gebeurt dit vaker?

Vragenlijsten zijn bedoeld om te weten te komen wat er precies met u aan de hand is of de behandeling u helpt. In sommige gevallen laten de antwoorden op de vragen zien dat er meer of iets anders aan de hand is dan gedacht werd. In dat geval nemen we contact met u op om dit met u te bespreken.

Hoe gaat GGZ Drenthe te werk?

Na een verwijzing door de (huis)arts krijgt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek: de intake. In dit gesprek luisteren we naar uw verhaal en bespreken we uw klachten. Soms is meer onderzoek nodig. Daarna maken wij een behandelplan. Hierin staat wat er aan de hand is (diagnose) en wat we er aan kunnen doen. Dit voorstel bespreken we met u. Als u het er mee eens bent, kunnen we beginnen met de behandeling.

Waar kan ik een vraag/opmerking/fout over deze website melden?

U kunt ons informeren via het formulier: “Een vraag stellen”, deze bevindt zich onderaan de pagina. Wij beantwoorden uw vraag of opmerking zo snel mogelijk.

Ik wil graag mijn (persoons)gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met de afdeling waar u in behandeling bent.

Rondom de behandeling

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door GGZ Drenthe is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld, het behandelplan en het behandelvoorstel. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

Wanneer u voor het eerst kennismaakt met GGZ Drenthe is het lastig zelf te kiezen voor een behandelaar. Uw regiebehandelaar zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heeft u op basis van eerdere ervaringen voorkeur voor een specifieke behandelaar, dan zullen we daar rekening mee houden.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn. Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. Tijdens een opname verblijft iemand voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ Drenthe.

Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt GGZ Drenthe uw (tijdelijke) woonadres.

Informatie over opname bij GGZ Drenthe

Vertrouwenspersonen

Ik maak me zorgen over mijn zus, maar ze wil niets vertellen over de behandeling die ze krijgt.

U zou haar kunnen vragen of u een keer met haar mee mag gaan als ze een afspraak met haar behandelaar heeft. Dan kunt u daar vragen stellen in het bijzijn van uw zus. Wil ze dat niet, dan is een gesprek met de familievertrouwenspersoon een optie. Hij kan u advies geven hoe hiermee om te gaan.

Ik ben als familielid niet tevreden over de samenwerking met de medewerkers. Wat kan ik daaraan doen?

Wij adviseren u als familie of naaste om eerst contact te zoeken met deze hulpverleners en de samenwerking te bespreken. Vertel wat uw verwachtingen over de samenwerking zijn. De hulpverleners kunnen vertellen wat ze van u verwachten. Vraag er gerust naar als dit niet gebeurt of niet duidelijk is. Het is belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en dit naar elkaar uit te spreken. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een afspraak met de familievertrouwenspersoon maken om met hem de mogelijkheden door te nemen.

Mijn zoon is opgenomen, kan ik daar eens met iemand over praten?

Ja, dat kan. U kunt deze vraag stellen aan de hulpverleners van uw zoon. Maar een gesprek met de huisarts of met de familievertrouwenspersoon is ook een mogelijkheid.

Hoe kom ik in contact met een patiëntenvertrouwenspersoon?

U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon op de volgende manieren bereiken:
Per e-mail:    helpdesk@pvp.nl
Telefonisch: 0900 444 8888 (10 cent/pm)
Website:        pvp-online.nl

Wat doet een patiëntenvertrouwenspersoon?

Een patiëntenvertrouwenspersoon komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij GGZ Drenthe kan een beroep op hem of haar doen. De vertrouwenspersoon informeert u over de rechten die u heeft. U kunt bij hem/haar terecht met vragen, als u klachten heeft, of als u ontevreden bent over de hulpverlening.

Klachten

Ik ben niet tevreden over GGZ Drenthe. Met wie kan ik daarover praten?

Wij raden u aan eerst te praten met de persoon bij wie u in behandeling bent, of zijn/haar leidinggevende. Levert een gesprek niets op of wilt u liever geen gesprek? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe.

Hoe gaat GGZ Drenthe met mijn klacht om?

Bij de klachtenfunctionaris kunt u terecht voor informatie en advies over de klachtenregeling. De functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan zij u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. Zij kan contacten leggen en bemiddelen of zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt.

Kosten

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik dan terecht?

Heeft u vragen of klachten over uw rekening, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent. 

Hoeveel kost een behandeling bij GGZ Drenthe?

De kosten van een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak behandeling plaatsvindt. Neem voor u in behandeling gaat en zekerheid wil over de kosten, altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Neem ook altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden. En welke kosten u eventueel zelf moet betalen.

Kom ik aanmerking voor een tegemoetkoming op de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Hoe zit het met het eigen risico?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico voor 2022 bedraagt €385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn/haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos).

Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie. Dit kunt u afspreken met uw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Wat is het zorgprestatiemodel?

Als u ouder bent dan 18 jaar, worden de kosten van een behandeling berekend met het zorgprestatiemodel. Die bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen.

Online behandelen

Wat is online behandelen?

GGZ Drenthe biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online behandeling wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar.

Voor wie is online behandelen?

Online behandelmodules zijn geschikt voor mensen met allerlei psychische klachten, van jong tot oud. U hoeft niet veel ervaring te hebben met de computer. De online behandelmodules zijn makkelijk in gebruik en uw behandelaar laat u zien hoe het werkt. Online behandelen wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Bij klachten die zo ernstig zijn dat sprake is van een crisissituatie, zijn de online behandelmodules niet geschikt.

Wat zijn de voordelen van online behandelen?

Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U hoeft niet te wachten op een volgende afspraak op de poli. De online behandelmodules zijn altijd toegankelijk en u heeft tijd om uw gedachten onder woorden te brengen.

Wat kost online behandelen?

De online behandelmodules en het e-mailcontact met de behandelaar worden door de zorgverzekering vergoed.

Is het effect van online behandelen onderzocht?

Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat een online behandeling vaak net zo goed werkt als een persoonlijk gesprek met een behandelaar. Dat komt waarschijnlijk doordat er via internet met vaste modules wordt gewerkt, die uitgebreid zijn getest. Bij GGZ Drenthe worden online behandelmodules altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken.

Kan ik online hulp krijgen?

GGZ Drenthe biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online hulp wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online modules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar.

Online behandelmodules vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling van cliënten met een angst- of stemmingsstoornis.  

Hoe kan ik me aanmelden voor online behandelen?

Als u al bij GGZ Drenthe in behandeling bent, dan overlegt u met uw behandelaar of u naast de gesprekken online behandelmodules kunt doen. Als u nog niet bent aangemeld voor een behandeling bij GGZ Drenthe, dan kan uw huisarts u doorverwijzen. U bespreekt eerst met uw huisarts of GGZ Drenthe uw psychische klachten kan behandelen.

Is online behandelen veilig?

Bij online behandelen werkt u via een speciale, beveiligde internetsite. Omdat u ook enkele gesprekken met uw behandelaar heeft, weet u precies met wie u communiceert.

Organisatie GGZ Drenthe

Wie werken er bij GGZ Drenthe?

U kunt tijdens uw behandeling te maken krijgen met verschillende deskundigen, zoals:

  • artsen en psychiaters;
  • verpleegkundigen; 
  • verpleegkundig specialisten;
  • psychologen;
  • psychotherapeuten;
  • vaktherapeuten (dit zijn beeldende -, muziek- en psychomotorische therapeuten);
  • maatschappelijk werkers;
  • ervaringsdeskundigen.

Iedere hulpverlener heeft zijn of haar eigen specialiteit en samen vormen zij een behandelteam. Het behandelteam werkt onder verantwoordelijkheid van de behandelcoördinator. De regiebehandelaar let op de kwaliteit en de voortgang van uw behandeling.

Intake
Behandelaren die de intake mogen uitvoeren zijn meestal een psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist. In het intakeproces heeft u in ieder geval direct contact met uw regiebehandelaar.

Geregistreerde beroepen
De beroepen arts, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige zijn geregistreerde beroepen. Deze behandelaren voldoen aan de eisen die de inspectie stelt en zijn te vinden in www.bigregister.nl.

Behandelaren in opleiding
GGZ Drenthe is naast een zorgorganisatie ook een opleidingsinstituut. Bij GGZ Drenthe worden onder andere psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Zij kunnen onder supervisie van een regiebehandelaar een deel van de taken van de regiebehandelaar uitvoeren.

Wat doet de Cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënt. Dat is wettelijk verplicht. De Cliëntenraad van GGZ Drenthe bestaat uit cliënten en hun vertegenwoordigers.

Privacy

Hoe zit het met mijn privacy?

GGZ Drenthe gaat zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Als uw behandeling (deels) wordt voortgezet door een ander behandelteam van GGZ Drenthe, dan zullen we uw gegevens aan het andere team overdragen. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

GGZ Drenthe geeft niet zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken. Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Omgang met persoonsgegevens
GGZ Drenthe gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij GGZ Drenthe hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt.

GGZ Drenthe handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mag ik fotograferen en filmen bij GGZ Drenthe?

Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van GGZ Drenthe zonder toestemming vooraf. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie via 06-464 06 464.

Wat wordt er opgenomen in het elektronisch patiëntdossier?

In een elektronisch patiëntendossier staat uw medische dossier met onder andere informatie over ziekteverleden, allergieën en medicijngebruik.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Uw behandelaar zal u hierin begeleiden. Staat er informatie van en over derden in uw dossier dan moet die derde eerst toestemming geven om deze gegevens te mogen inzien.

Na afloop van een behandeling kunt u GGZ Drenthe schriftelijk verzoeken om uw dossier in te zien. Wij zullen u daar dan schriftelijk over informeren. U kunt de brief sturen naar: Aanmeldcentrum GGZ Drenthe, Postbus 30007, 9400 RA Assen. Zet in de brief in ieder geval uw vraag, uw geboortedatum en uw handtekening. Vermeld ook uw adresgegevens. Een brief scannen en mailen kan ook naar het Aanmeldcentrum.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn partner?

Een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn/haar behandelaar(s). De partner heeft geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt in principe ook wanneer de partner is overleden. De behandelaar beslist daarover en maakt een afweging tussen de belangen van de overledene en de partner.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn kind?

Bij kinderen jonger dan zestien jaar mogen ouders het dossier inzien. De behandelaar kan beslissen dat sommige delen van het dossier niet mogen worden gelezen in verband met privacygevoelige gevens van het kind en van en over derden. Zie ook de vraag: Ik ben minderjarig. Wie mag mijn dossier inzien?

Ik ben minderjarig. Wie mag mijn dossier inzien?

Kinderen onder de twaalf jaar

Alleen je ouders of wettelijk vertegenwoordiger (dit is meestal een voogd) hebben recht op inzage in jouw dossier. Zij kunnen ook een kopie opvragen. De behandelaar mag inzage weigeren, als dat naar zijn/haar oordeel heel nadelig voor jou is. Staat er informatie van en over derden in jouw dossier dan moet die derde eerst toestemming geven om deze gegevens te mogen inzien.

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar
Zowel je ouders als jij kunnen inzage krijgen in het dossier. Jij kunt bezwaar maken tegen inzage door jouw ouders. De behandelaar moet jouw bezwaar hiertegen meewegen in zijn beslissing.

Jongeren boven de zestien jaar
Ben je zestien jaar of ouder dan kun je zelf inzage in je dossier vragen. Jouw ouders hebben alleen recht op inzage als jij hiervoor toestemming geeft.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar(s). Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de patiënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard.

U kunt GGZ Drenthe schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Wij zullen u daar dan schriftelijk over informeren. U kunt de brief sturen naar: Aanmeldcentrum GGZ Drenthe, Postbus 30007, 9400 RA Assen. Zet in de brief in ieder geval uw vraag, uw geboortedatum en uw handtekening. Vermeld ook uw adresgegevens. Een brief scannen en mailen kan ook naar het Aanmeldcentrum.

Bij gedwongen opname

Als u gedwongen bent opgenomen door middel van inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester of door een rechterlijke machtiging (RM) van de rechter dan gelden andere regelingen. De dossierstukken over deze gedwongen opname moeten vijf jaar bewaard worden. Na deze vijf jaar moeten de stukken die gerelateerd zijn aan de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen worden vernietigd. Deze kunnen niet op verzoek van de cliënt eerder worden vernietigd.

Vragen over werken bij GGZ Drenthe

Solliciteren bij GGZ Drenthe, hoe werkt dat?

Zie je een interessante vacature op onze site? Dan kun je snel en makkelijk online solliciteren met behulp van het digitale sollicitatieformulier. We vragen je je cv en motivatiebrief te uploaden en het sollicitatieformulier volledig in te vullen.

Sollicitatiegesprek 
Als je profiel en cv aansluiten op de functie waarop je solliciteert, dan is het mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met de teammanager en een collega(‘s) van de afdeling/team waar de vacature is gesteld. In sommige gevallen wordt er ook een tweede gesprek gevoerd.

Aanstellingsgesprek
Als je van de teammanager te horen hebt gekregen dat je wordt aangesteld, dan krijg je binnen een week een uitnodiging voor een aanstellingsgesprek. Wanneer we dit gesprek succesvol hebben afgerond, kunnen wij je begroeten als onze nieuwe collega.

Snel bericht
We zullen je sollicitatie zo snel mogelijk bekijken. Je ontvangt altijd binnen vijf werkdagen een bevestiging per e-mail, zodat je weet dat wij je sollicitatie ontvangen hebben. Als je niet in aanmerking komt voor een vacature bij GGZ Drenthe of als wij denken dat je profiel niet aansluit bij toekomstige vacatures, dan krijg je hierover ook bericht per e-mail.

Ons streven is de volledige procedure binnen vijf weken af te ronden.

Waar kan ik een open sollicitatie naartoe sturen?

Staat de geschikte functie niet tussen onze vacatures? Laat ons weten waarom jij bij GGZ Drenthe wilt werken en stuur een open sollicitatie of meld je aan voor dejob-alert

Ik wil de Aios-opleiding bij GGZ Drenthe volgen. Hoe solliciteer ik?

GGZ Drenthe is behalve zorginstelling ook opleidingsinstituut. Zo verzorgen wij onder meer opleidingen tot psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundige. In totaal zijn ruim honderd mensen bij GGZ Drenthe in opleiding. Bekijk het vacature-overzicht op https://ggzdrenthe.nl/vacatures.

Ik wil stage lopen bij GGZ Drenthe. Hoe solliciteer ik?

Binnen GGZ Drenthe zijn veel stageplaatsen in allerlei functies. Bijvoorbeeld voor verpleegkundige, psycholoog, administratief medewerker of secretaresse. Voor veel van deze stageplekken hebben wij vaste contacten met verschillende opleidingsinstituten. Die stages worden in onderling overleg geregeld en worden niet op deze website gepubliceerd. GGZ Drenthe kent regelingen voor begeleiding en stagevergoeding. Voor meer informatie kun je contact opnemen met stageloket@ggzdrenthe.nl

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.