Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Een klacht over hulp van GGZ Drenthe?

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht hebt over onderdelen van uw behandeling, een medewerker of de organisatie. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Ook willen we graag leren van uw klacht en proberen klachten in de toekomst te voorkomen.

Lees de infographic Ontevreden of een klacht? Informatie voor patiënten en naasten

In gesprek over een klacht

Als u ontevreden bent over onze zorg- of dienstverlening is het belangrijk dat u dit laat weten. Het liefst in een gesprek met uw behandelaar. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende van het behandelteam mee kan helpen. Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten, of komt er geen oplossing? Dat kunt u het volgende doen met een klacht:

  • Als u vrijwillig in zorg bent, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor vrijblijvend advies, ondersteuning of bemiddeling bij een klachttraject. Uw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor u doen. 
  • Als u bent opgenomen bij GGZ Drenthe of als u ambulante behandeling krijgt met verplichte zorg, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp kan u ondersteunen bij vragen of klachten waar u met uw behandelaar niet uitkomt, of als u ontevreden bent over de hulpverlening. Ook kan de pvp u ondersteunen en begeleiden in een klachttraject bij de klachtencommissie of een klachtbemiddelingstraject bij de klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen als naaste

De patiënt kan u als naaste machtigen om namens hem of haar een klacht in te dienen. Daarnaast kunt u als naaste zelf ook terecht bij de klachtenfunctionaris als u niet tevreden over hoe u bent bejegend. Indien u dat wenst, kunt u terzijde worden gestaan door de familievertrouwenspersoon

Hoe gaan wij om met klachten?

Klachten over vrijwillige zorg en verplichte zorg behandelen wij op verschillende manieren:

Ontevreden of een klacht en bent u vrijwillig in zorg?

Uw ontevredenheid of klacht gaat over bijvoorbeeld de behandeling, een medewerker of de organisatie.
Meldpunt Klachtenfunctionaris

Uw klacht melden als u vrijwillig in zorg bent

Lukt het niet gebruik te maken van het online klachtenformulier (via de knop hierboven), dan kunt u  dit klachtenformulier (laten) uitprinten, invullen en opsturen naar GGZ Drenthe.

Contact U kunt ook een e-mail sturen naar de Klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe, of telefonisch contact opnemen via 06 – 22 85 63 37.  De klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op.

Vervolg De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert samen met u en de andere partij(en) tot een oplossing te komen.

Nog niet tevreden? De klachtenfunctionaris draagt de klacht over aan de directie en licht toe wat er al is gedaan. De directie neemt een besluit en informeert u hier schriftelijk over. Bij ingewikkelde klachten kan kan de directie er samen met u voor kiezen om een (niet-bindend) oordeel te vragen aan de klachtencommissie. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u onder andere terecht bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg of de rechter.

Wat doet de klachtenfunctionaris met een klacht?

De klachtenfunctionaris geeft algemene informatie en advies over de klachtenregeling. De functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan de klachtenfunctionaris u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. De klachtenfunctionaris kan ook contacten leggen en bemiddelen, of zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuzes en het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris signaleert mogelijke verbeterpunten voor de organisatie en adviseert hierover.

Petra Windmeijer
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris
of telefoon 06 – 22 85 63 37.

Alice Hesp
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris
of telefoon 06 - 16 13 96 59

Rita Linde
Klachtenfunctionaris
Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris 
of telefoon 06 – 53 15 46 24.

Marja Keus-Luiten
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris 
of telefoon 06 – 20 61 10 07.  
.

Een klacht en de klachtenregeling bij vrijwillige zorg

In de klachtenregeling GGZ Drenthe voor patiënten, vertegenwoordigers en nabestaanden bij klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg GGZ Drenthe staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u vrijwillig in zorg bent en een klacht heeft over GGZ Drenthe. 

Informatie over een klacht in de zorg: Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft algemene informatie en advies bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. 

 

Heeft u een klacht en krijgt u verplichte zorg (Wvggz)?

De klacht gaat over een besluit van uw behandelaar/de zorgverantwoordelijke die hij/zij heeft genomen op grond van de Wet verplichte ggz.
Meldpunt Klachtencommissie

Uw klacht melden als u verplicht in zorg bent

U kunt het klachtenformulier ook samen met de patiëntenvertrouwenspersoon invullen.  

Contact  Lukt het niet gebruik te maken van het online klachtenformulier (via de knop hierboven), dan kunt u dit klachtenformulier (laten) uitprinten, invullen en opsturen naar GGZ Drenthe. U kunt ook een e-mail sturen naar de klachtencommissie. De secretaris van de klachtencommissie neemt vervolgens contact met u op over de behandeling van uw klacht.

Vervolg De klachtencommissie kan een hoorzitting organiseren, beoordeelt uw klacht en doet een bindende uitspraak.N.B. : Bent u verplicht in zorg maar heeft uw klacht géén betrekking op een besluit van uw behandelaar/de zorgverantwoordelijke die hij/zij heeft genomen op grond van de Wet verplichte ggz? Gaat het bijvoorbeeld over bejegening? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris (zie de informatie in de paragraaf: Ontevreden of een klacht en bent u vrijwillig in zorg?).

Secretaris klachtencommissie

Wim Krol
Secretaris klachtencommissie

Contact via e-mail sturen naar de klachtencommissie 
of telefoon 06 – 21 10 02 49 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren).

Wat doet de regionale klachtencommissie met een klacht?

Voor een klacht over gedwongen opname of een gedwongen ambulante behandeling kunt u contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie.

De regionale klachtencommissie Wvggz Drenthe functioneert zelfstandig en onafhankelijk van zorgaanbieders. De voorzitters en leden van deze commissie zijn niet in dienst bij de organisatie waar uw klacht tegen gericht is. De commissie maakt wel gebruik van de faciliteiten van GGZ Drenthe, zoals het postadres en het mailadres.

Patiëntenvertrouwenspersoon. U kunt terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) voor ondersteuning bij de klachtenprocedure.  De pvp behartigt uw belangen en komt voor uw op.

De pvp voor de locatie Assen is de heer R. (Roy) Smolders.
U kunt hem bellen op 06 - 82 97 40 77 of mailen via  r.smolders@pvp.nl.
De pvp voor de locaties Beilen, Emmen, Hoogeveen en Meppel is de heer M. (Miguel) Gonzales.
U kunt hem bellen op 06 - 30 56 55 08 of mailen via m.gonzalez@pvp.nl.
De pvp voor ouderenpsychiatrie Hoogeveen is mevrouw I. (Ien) Lfil.
U kunt haar bellen op 06 – 82 98 58 50 of mailen via i.lfil@pvp.nl.

Heeft u schade geleden? De klachtencommissie mag ook een schadevergoeding toekennen. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarom u vindt dat u hier recht op hebt. Wat is er verkeerd gegaan en welke schade hebt u daardoor geleden?

De klachtencommissie spreekt een oordeel uit over de gegrondheid van een klacht en doet aanbevelingen aan de directie naar aanleiding van klachtenprocedures. De klachtencommissie kan hoorzittingen organiseren. Lees hier de beslissingen van de regionale klachtencommissie Drenthe.

Nog niet tevreden? Als u het niet eens met de beslissing van de regionale klachtcommissie Wvggz of als een beslissing niet op tijd is genomen, kunt u kosteloos aan de rechter vragen een beslissing over de klacht te nemen. Hiervoor moet u een gemotiveerd verzoekschrift bij de rechter indienen. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop de regionale klachtencommissie een beslissing heeft genomen of had moeten nemen.

Overzicht beslissingen Wvggz-klachten Het overzicht van recente beslissingen van de regionale klachtencommissie Wvggz vindt u hier.

Een klacht en de klachtenregeling bij verplichte zorg

In de klachtenregeling Wvggz Drenthe staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u verplichte zorg krijgt en een klacht heeft over GGZ Drenthe.

Informatie over een klacht in de zorg: Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft algemene informatie en advies bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. 

Wilt u deze informatie of de van toepassing zijnde klachtenregeling GGZ Drenthe liever op papier? Het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent print de informatie graag voor u uit.