Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Klachtenregeling GGZ Drenthe

Wilt u onderstaande informatie of de Klachtenregeling GGZ Drenthe liever op papier? Vraag dan gerust aan het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent de informatie voor u uit te printen. 

We doen ons uiterste best u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over onderdelen van uw behandeling, een medewerker of de organisatie niet tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen.

Met elkaar in gesprek

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening is het belangrijk dat u zich daar over uitspreekt. Bij voorkeur in een gesprek met uw behandelaar.
Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende van het behandelteam mee kan helpen. Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten, of komt er geen oplossing? Als patiënt heeft u recht op ondersteuning door de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon. U kunt ook vragen of de klachtenfunctionaris u kan helpen. U kunt uw klacht zelf melden, maar uw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor u doen. 

Ook als naastbetrokkene kunt u niet tevreden zijn. Ook dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Indien u dat wenst kunt u terzijde worden gestaan door de familievertrouwenspersoon.

Hoe gaan wij om met klachten?

Afhankelijk van de aard van uw klacht gaan wij zoals u hierna kunt lezen om met uw klacht. Of bekijk de infographic 'Heeft u en klacht?'.

Ontevreden of een algemene klacht?

De klacht gaat over bijvoorbeeld de behandeling, een medewerker of de organisatie.
Meldpunt Klachtenfunctionaris
Contact via de knop 'Meld een algemene klacht'. U kunt ook het klachtenformulier invullen en uitgeprint opsturen, of een e-mail naar de Klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe sturen (Petra Windmeijer) of telefoon 06 – 22 85 63 37. De klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.
Vervolg De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert samen met alle partijen tot een oplossing te komen.
Nog niet tevreden? De directie neemt een besluit en kan bij ingewikkelde klachten er samen met u voor kiezen om een een (niet-bindend) oordeel te vragen aan de Klachtencommissie. Levert dat ook geen resultaat op, dan kunt u onder andere terecht bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg of de rechter.

Meld een algemene klacht

Specifieke klacht?

De klacht gaat over onvrijwillige overplaatsing bij langdurig verblijf, of eenzijdige opzegging van de behandelovereenkomst door GGZ Drenthe.
Meldpunt Klachtencommissie
Contact via de knop 'Meld een specifieke klacht'. U kunt ook het klachtenformulier invullen en uitgeprint opsturen, of een e-mail sturen naar de Klachtencommissie. De secretaris van de Klachtencommissie neemt vervolgens contact met u op over de behandeling van de klacht. Wilt u telefonisch contact opnemen, dan kunt u bellen met de secretaris van de Klachtencommissie via 06 - 21 10 02 49.
Vervolg De Klachtencommissie kan een hoorzitting organiseren, beoordeelt uw klacht en geeft een niet-bindend oordeel.
Nog niet tevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onder andere de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg of de rechter.

Meld een specifieke klacht

Wvggz of Bopz-klacht?

De klacht gaat over een besluit van uw behandelaar/de zorgverantwoordelijke die hij/zij heeft genomen op grond van de Wet verplichte ggz of de Wet Bopz.
Meldpunt Klachtencommissie
Contact via de knop 'Meld een Wvgg- of Bopz-klacht'. U kunt ook het klachtenformulier invullen en uitgeprint opsturen, of een e-mail sturen naar de Klachtencommissie. De secretaris van de Klachtencommissie neemt vervolgens contact met u op over de behandeling van de klacht. Wilt u telefonisch contact opnemen, dan kunt u bellen met de secretaris van de Klachtencommissie via  06 – 21 10 02 49. 
Vervolg De Klachtencommissie kan een hoorzitting organiseren, beoordeelt uw klacht en doet een bindende uitspraak.
Nog niet tevreden? Tegen een uitspraak van de klachtencommissie over een Wet verplichte ggz-klacht kunt u ook kosteloos beroep instellen bij de rechter. Is de Bopz-klacht ongegrond verklaard dan kunt u kosteloos beroep instellen bij de rechter. 

Meld een Wvggz of Bopz-klacht

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Bij de klachtenfunctionaris kunt u terecht voor algemene informatie en advies over de klachtenregeling. De functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan zij u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. Zij kan contacten leggen en bemiddelen of zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuzes en het zoeken naar een oplossing.

Petra Windmeijer
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris
of telefoon 06 – 22 85 63 37.

Marja Keus-Luiten
Waarnemend Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail naar de klachtenfunctionaris 
of telefoon 06 – 22 85 63 37.

Wat doet de Klachtencommissie?

Voor de volgende klachten kunt u zich wenden tot de secretaris van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie spreekt een oordeel uit over de gegrondheid van een klacht en doet aanbevelingen aan de directie naar aanleiding van klachtenprocedures. De Klachtencommissie kan bemiddelingsgesprekken en hoorzittingen organiseren. Lees hier de beslissingen van de Regionale Klachtencommissie Drenthe.

Klachtenregeling

In de klachtenregeling voor patiënten GGZ Drenthe en de klachtenregeling Wvggz Drenthe staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u een klacht heeft over GGZ Drenthe. 

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft algemene informatie en advies bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg.