Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Een klacht over hulp van GGZ Drenthe?

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht hebt over onderdelen van uw behandeling, een medewerker of de organisatie. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Ook willen we graag leren van uw onvrede of klacht en proberen klachten in de toekomst te voorkomen. 

Lees de infographic Ontevreden of een klacht? Informatie voor patiënten en naasten

In gesprek over een klacht

Als u ontevreden bent over onze zorg- of dienstverlening is het belangrijk dat u dit laat weten. Het liefst in een gesprek met uw behandelaar. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende van het behandelteam mee kan helpen. Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten, of komt er geen oplossing? Dat kunt u het volgende doen met een klacht: 

  • U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor vrijblijvend advies, ondersteuning of bemiddeling bij een klachttraject. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk. Uw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor u doen.  
  • Als u bent opgenomen bij GGZ Drenthe of als u ambulante behandeling krijgt met verplichte zorg, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp kan u ondersteunen bij vragen of klachten waar u met uw behandelaar niet uitkomt, of als u ontevreden bent over de hulpverlening. Ook kan de pvp u ondersteunen en begeleiden in een klachttraject bij de klachtencommissie of een klachtbemiddelingstraject bij de klachtenfunctionaris. 

Naar de Klachtenfunctionaris of Klachtencommissie?

  • Een klacht over een beslissing van uw behandelaar in het kader van de Wet Verplichte GGZ kunt u indienen bij de Klachtencommissie
  • Alle andere klachten kunt u indienen bij de Klachtenfunctionaris
Een klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris

Maak gebruik van het online klachtenformulier of print dit klachtenformulier zodat u het kunt invullen en opsturen naar GGZ Drenthe.

Contact 
U kunt ook een e-mail sturen naar de Klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe, of telefonisch contact opnemen via 06 – 22 85 63 37.  De klachtenfunctionaris neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op.

Vervolg
De klachtenfunctionaris bemiddelt en probeert samen met u en de andere partij(en) tot een oplossing te komen.

Nog niet tevreden?
De klachtenfunctionaris draagt de klacht over aan de directie en licht toe wat er al is gedaan. De directie neemt een besluit en informeert u hier schriftelijk over. Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u onder andere terecht bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg of de rechter.

Wat doet de Klachtenfunctionaris met een klacht?
De klachtenfunctionaris geeft algemene informatie en advies over de klachtenregeling. De functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan de klachtenfunctionaris u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. De klachtenfunctionaris kan ook contacten leggen en bemiddelen, of zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuzes en het zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris signaleert mogelijke verbeterpunten voor de organisatie en adviseert hierover.

De Klachtenregeling (WKKGZ)
In de klachtenregeling GGZ Drenthe voor patiënten, vertegenwoordigers en nabestaanden bij klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg GGZ Drenthe staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u in zorg bent en een klacht heeft over GGZ Drenthe.

Informatie over een klacht in de zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft algemene informatie en advies bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg.  

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie

De klacht gaat over een besluit van uw behandelaar/de zorgverantwoordelijke die hij/zij heeft genomen op grond van de Wet verplichte ggz. 

Gebruik het online klachtenformulier of print dit klachtenformulier zodat u het kunt invullen en opsturen naar GGZ Drenthe. 

U kunt het klachtenformulier ook samen met de patiëntenvertrouwenspersoon invullen.  

Contact  
U kunt ook een e-mail sturen naar de klachtencommissie. De secretaris van de klachtencommissie neemt vervolgens contact met u op over de behandeling van uw klacht.

Vervolg
De klachtencommissie kan een hoorzitting organiseren, beoordeelt uw klacht en doet een bindende uitspraak. N.B. : Bent u verplicht in zorg maar heeft uw klacht géén betrekking op een besluit van uw behandelaar/de zorgverantwoordelijke die hij/zij heeft genomen op grond van de Wet verplichte ggz? Gaat het bijvoorbeeld over bejegening? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Wat doet de regionale klachtencommissie met een klacht?
Voor een klacht over gedwongen opname of een gedwongen ambulante behandeling kunt u contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie.

De regionale klachtencommissie Wvggz Drenthe functioneert zelfstandig en onafhankelijk van zorgaanbieders. De voorzitters en leden van deze commissie zijn niet in dienst bij de organisatie waar uw klacht tegen gericht is. De commissie maakt wel gebruik van de faciliteiten van GGZ Drenthe, zoals het postadres en het mailadres.

Patiëntenvertrouwenspersoon
U kunt terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) voor ondersteuning bij de klachtenprocedure.  De pvp behartigt uw belangen en komt voor uw op.

  • De pvp voor de locatie Assen is de heer R. (Roy) Smolders. U kunt hem bellen op 06 - 82 97 40 77 of mailen via r.smolders@pvp.nl
  • De pvp voor de locaties Beilen, Emmen, Hoogeveen en Meppel is de heer M. (Miguel) Gonzales. U kunt hem bellen op 06 - 30 56 55 08 of mailen via m.gonzalez@pvp.nl
  • De pvp voor ouderenpsychiatrie Hoogeveen is mevrouw I. (Ien) Lfil. U kunt haar bellen op 06 - 82 98 58 50 of mailen via i.lfil@pvp.nl

Heeft u schade geleden? 
De klachtencommissie mag ook een schadevergoeding toekennen. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft waarom u vindt dat u hier recht op hebt. Wat is er verkeerd gegaan en welke schade hebt u daardoor geleden?

De klachtencommissie spreekt een oordeel uit over de gegrondheid van een klacht en doet aanbevelingen aan de directie naar aanleiding van klachtenprocedures. De klachtencommissie kan hoorzittingen organiseren. Lees hier de beslissingen van de regionale klachtencommissie Drenthe.

Nog niet tevreden? 
Als u het niet eens met de beslissing van de regionale klachtcommissie Wvggz of als een beslissing niet op tijd is genomen, kunt u kosteloos aan de rechter vragen een beslissing over de klacht te nemen. Hiervoor moet u een gemotiveerd verzoekschrift bij de rechter indienen. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop de regionale klachtencommissie een beslissing heeft genomen of had moeten nemen.

Overzicht beslissingen Wvggz-klachten 
Het overzicht van recente beslissingen van de regionale klachtencommissie Wvggz vindt u hier.

De klachtenregeling bij verplichte zorg
In de klachtenregeling Wvggz Drenthe staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u verplichte zorg krijgt en een klacht heeft over GGZ Drenthe.

Informatie over een klacht in de zorg
Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft algemene informatie en advies bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg.  

Een klacht indienen als naaste

De patiënt kan u als naaste machtigen om namens hem of haar een klacht in te dienen. Nabestaanden en vertegenwoordigers kunnen zelfstandig een klacht indienen waar het de bejegening van henzelf betreft.  Alle naastbetrokken kunnen altijd voor informatie en advies contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Wanneer uw naaste opgenomen is binnen GGZ Drenthe of met (een dreigende) zorgmachtiging of crisismaatregel te maken heeft, kunt u terzijde worden gestaan door de familievertrouwenspersoon

Foto’s en contactgegevens

Petra Windmeijer
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail (klachtenfunctionaris@ggzdrenthe.nl)
of telefoon 06 – 22 85 63 37.

Alice Hesp
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail (klachtenfunctionaris@ggzdrenthe.nl)
of telefoon 06 - 16 13 96 59.

Rita Linde
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail (klachtenfunctionaris@ggzdrenthe.nl)
of telefoon 06 – 53 15 46 24.

Marja Keus-Luiten
Klachtenfunctionaris

Contact via e-mail (klachtenfunctionaris@ggzdrenthe.nl)
of telefoon 06 – 20 61 10 07.  
.

Wim Krol
Secretaris klachtencommissie

Contact via e-mail (klachtencommissie.clienten@ggzdrenthe.nl)
of telefoon 06 – 21 10 02 49 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren).

Wilt u deze informatie of de van toepassing zijnde klachtenregeling GGZ Drenthe liever op papier? Het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent print de informatie graag voor u uit.