Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing. 

Wat zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz (ALV)?

Als u hulp krijgt van GGZ Drenthe, dan maken we samen afspraken over de zorg en zonodig het verblijf. Bij deze afspraken horen ALV. In de ALV staat niet welke hulp iemand nodig heeft, maar wel waar GGZ Drenthe en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie GGZ Drenthe u moet geven. En dat u zich moet legitimeren.

Rechten en plichten

De regels van de ALV zijn niet nieuw. In de ALV staan onderwerpen die op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst al langer gelden. Die wet beschrijft de rechten en plichten van patiƫnten in de zorg. De leveringsvoorwaarden zijn landelijk vastgesteld en tot stand gekomen in overleg tussen GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGZ, de Patiƫntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

In de publieksversie van de Algemene Leveringsvoorwaarden ggz staan alle regels in eenvoudige woorden uitgelegd. 

Voorwaarden online (behandel)omgevingen

Aanvullend op de Algemene Leveringsvoorwaarden gelden de algemene voorwaarden online behandelomgevingen GGZ Drenthe.