Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Algemene disclaimer 

 • Hoewel aan alle pagina’s van de GGZ Drenthe website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. GGZ Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de GGZ Drenthe website.
 • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u psychische klachten heeft, raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn door GGZ Drenthe.
 • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of behandelaar aan de patiënt wordt verstrekt.
 • De sites waarmee GGZ Drenthe linkt, worden door GGZ Drenthe regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan GGZ Drenthe voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. GGZ Drenthe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
 • Op deze site treft u een indicatie aan van de wachttijden. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen.
 • Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
 • Afgebeelde patiënten die u op deze site aantreft zijn modellen.
 • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics, etcetera) van de GGZ Drenthe website geldt: copyright GGZ Drenthe

 E-mail disclaimer 

 • Aan de online formulieren die via de GGZ Drenthe website ingevuld en verzonden worden, kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Een online formulier is uitsluitend bedoeld voor het stellen van algemene vragen. Vragen over uw persoonlijke (psychische) situatie behandelen wij niet per e-mail.
 • De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten GGZ Drenthe (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.
 • Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons privacy statement.