Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van GGZ Drenthe van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dezelfde privacywetgeving geldt sindsdien in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). GGZ Drenthe houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, adres, telefoonnummer, maar ook verzekeringsgegevens e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult om u aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

GGZ Drenthe draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Privacyverklaring

Privacyverklaring en cookieverklaring GGZ Drenthe

In onze privacyverklaring leggen we onder andere uit met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken. Dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kunt trekken. Aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Er staat ook in hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u een klacht in kunt dienen. In het privacybeleid gaan we uitgebreider in op de bescherming van uw gegevens.

Wijzigingen

GGZ Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy statement van GGZ Drenthe.

Privacy sollicitanten

GGZ Drenthe respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als u bij GGZ Drenthe solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. GGZ Drenthe verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

GGZ Drenthe gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, na dat met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties). Als wij besluiten u een functie bij GGZ Drenthe aan te bieden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.
U behoudt te allen tijde het recht op inzage/rectificatie of wissen van informatie.

GGZ Drenthe bewaart uw gegevens niet langer dan 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. GGZ Drenthe gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. GGZ Drenthe maakt soms gebruik van de diensten van derden voor het namens GGZ Drenthe verwerken van persoonsgegevens en maakt daarbij afspraken dat de gegevens in dat geval alleen voor GGZ Drenthe mogen worden gebruikt. 

Cookiebeleid

De websites van GGZ Drenthe werken met cookies. 

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. De gegevens over het gebruik van de websites deelt GGZ Drenthe niet met derden.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Op de site van de consumentenbond staat duidelijk beschreven hoe u cookies kunt weigeren.

Op de website van GGZ Drenthe wordt gebruikgemaakt van een aantal tools van derden, zoals YouTube, Vimeo, Soundcloud of Google Maps. Deze tools kunnen ongevraagd cookies installeren, GGZ Drenthe heeft daar geen invloed op. Deze cookies kunt u niet uitzetten en het is dan aan u om te beslissen of u van deze tools gebruik wilt maken.

Waarom gebruikt GGZ Drenthe cookies?

GGZ Drenthe gebruikt cookies om een steeds betere ervaring voor gebruikers te realiseren. Door het gebruik van de analytische cookies weet GGZ Drenthe welke pagina’s veel worden bezocht en welke niet. Op alle websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïndentificeerd, GGZ Drenthe anonimiseert alle statische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat de gegevens worden verwerkt. GGZ Drenthe heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische gegevens worden alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van GGZ Drenthe.

Beveiligde verbinding

De websites maken altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Websites van derden

De websites van GGZ Drenthe bevatten links naar websites die door andere partijen dan GGZ Drenthe worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. GGZ Drenthe heeft geen zeggenschap over deze websites. GGZ Drenthe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Sociale media buttons

Op de websites van GGZ Drenthe vindt u elementen van derde partijen. Bekende voorbeelden zijn de sociale media buttons om webpagina’s te delen via Facebook, Twitter en Linkedin. Deze buttons werken door middel van een code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. GGZ Drenthe heeft daar geen invloed op.

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op de site van Autoriteit Consument & Markt en op de website van Cookierecht.