Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wie we zijn

GGZ Drenthe biedt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling bij ernstige, complexe psychische problemen aan mensen van alle leeftijden. Samen met patiënten, naasten en samenwerkingspartners werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. 

Onze hulp is toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk, soms thuis en vaak ook online. Soms is beschermende zorg in een kliniek nodig. 

Een behandeling is intensief, duurt kort als het kan en lang als het moet. Met preventie, consultatie en vroege interventies willen we zoveel mogelijk voorkomen dat de psychische klachten toenemen en mensen onze specialistische zorg nodig hebben.

GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

NieuwsAgendaDocumentenPersinformatie
Missie en visie

Vanuit onze visie Wij zien mensen geven we, in samenwerking met patiënten, naasten en samenwerkingspartners, inhoud aan onze missie Samen werken aan herstel en kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Eigen Kracht, Verwelkomen en Bevlogen vormen daarbij de leidraad, van waaruit we tevens bouwen aan een organisatie waar het prettig werken is en waar we trots op zijn.​

Zorg op maat

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen. We proberen deze samen met u op te lossen of wij helpen u er zo goed mogelijk mee om te gaan. Psychische problemen kunnen veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Daarom is er in de behandeling ook aandacht voor zaken als studie, werk, wonen, vrije tijd en sociale contacten.

Kwaliteit

GGZ Drenthe biedt kwalitatief hoogwaardige zorg. We behandelen volgens bewezen methodes. We leggen onze zorgprocessen systematisch vast. En we zorgen ervoor dat onze medewerkers de juiste opleiding en ervaring hebben.

Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut

Het kwaliteitsstatuut  geeft patiënten en naasten inzicht in de behandeling, welke zorgverleners een rol spelen bij de behandeling en hoe onderling de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Het professioneel statuut beschrijft de verhouding tussen de zorgprofessionele en de organisatorische verantwoordelijkheden. 

MVO

We investeren de komende jaren in draagvlak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder medewerkers, healing environment voor patiënten en we committeren ons aan de Green Deal Duurzame Zorg.

Medewerkers vertellen

Hoe is het om bij GGZ Drenthe te werken? Lees de verhalen waarin medewerkers aan het woord zijn over hun baan.