Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Duurzaam werkgeverschap

In ons streven naar een optimale balans tussen mens en milieu gaan we al lopende initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de komende jaren breder in de organisatie toepassen. We investeren in groter draagvlak voor MVO onder medewerkers, zodat dit vanzelfsprekend onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk. We willen een duurzame en aantrekkelijke werkgever zijn, nodigen medewerkers uit tot participatie bij beleidsvorming en besteden continu aandacht aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Healing Environment

De invloed van de leefomgeving, bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van een gebouw, kan een direct effect hebben op de gezondheid. Daarom vormt het concept van healing environment de basis voor de nieuwbouw van onze High & Intensive Care afdeling in Assen en voor ons lange termijn huisvestingsplan en onze terreinvisie. We willen een zorg- en behandelomgeving creëren die uitnodigt tot gezond gedrag van patiënten, professionals en bezoekers. Onze vastgoedstrategie en facilitaire processen zijn gericht op duurzame investeringen, bijvoorbeeld ten aanzien van beperken van CO2 uitstoot.

Green Deal Duurzame Zorg

GGZ Drenthe heeft zich, net als de andere organisaties binnen Espria, gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst. De Green Deal richt zich op de bijdrage die de zorg kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan het nationaal platform project verwijdering van medicijnresten uit water.