Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Het eerste gesprek heet de intake. Tijdens de intake maken we kennis met u en brengen we samen uw problemen in kaart.  Het is belangrijk dat iemand die u goed kent bij de intake aanwezig is, bijvoorbeeld uw partner, kind of kinderen, vriend(in) of mantelzorger.

Ter voorbereiding op de intake ontvangt u van ons een brief. Daarin staan de dag, het tijdstip en het adres van uw afspraak vermeld en met wie u spreekt. Soms bestaat de intake uit verschillende afspraken. In de brief staat ook:

Bij de brief zit een uitgebreid formulier voor uw identiteitsgegevens, informatie over uw leefsituatie en opleidingsniveau. Wij verzoeken u deze vooraf in te vullen en mee te nemen naar de intake.

Diagnostiek

Door zorgvuldig onderzoek (diagnostiek) proberen we samen met u goed in kaart te brengen wat er precies met u aan de hand is. En hoe u met deze klachten en andere ingrijpende gebeurtenissen omgaat. 

Lichamelijke gezondheid en leefstijl
Psychische en lichamelijke problemen hangen nauw met elkaar samen. Daarom hebben we tijdens de intake ook aandacht voor uw lichamelijke gezondheid en leefstijl.

De intakefase bestaat soms uit meerdere afspraken en wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin bespreken we wat uw diagnose is, wat deze precies inhoudt en wat dit voor u betekent in het dagelijkse leven. Dit vormt de basis voor het behandelplan. Als u instemt met het behandelplan, kan de behandeling beginnen.

Legitimatie

Als u hulp van GGZ Drenthe krijgt vragen wij om uw identiteitsbewijs. In de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg staat dat iedereen die gebruik maakt van zorg zich moet kunnen legitimeren. GGZ Drenthe is verplicht uw identiteit te controleren. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen en jongeren. 

Second opinion

Bij twijfel is het goed om aan de behandelaar te vragen waarom hij/zij tot die diagnose is gekomen. Als u daarna nog steeds twijfelt dan kunt u via uw huisarts vragen om een second opinion bij een andere hulpverlener of een andere instelling. Een second opinion betekent letterlijk ‘een tweede mening’. Als dit ook geen oplossing biedt dan kunt u  een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Wachttijd

Voor sommige behandelingen is een wachttijd. Dan moet u wachten voordat het eerste gesprek plaatsvindt of uw behandeling begint. We doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Tijdens de wachttijd zijn er allerlei mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan tijdens de wachttijd.

Afspraakherinnering

Om te voorkomen dat u uw afspraak vergeet, bieden wij u een gratis service: afspraakberichten. Via sms of e-mail helpen wij u om uw afspraak niet te vergeten. Vraag uw behandelaar voor meer informatie.

Snel antwoord op uw vragen

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door GGZ Drenthe is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld, het behandelplan en het behandelvoorstel. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

Wanneer u voor het eerst kennismaakt met GGZ Drenthe is het lastig zelf te kiezen voor een behandelaar. Uw regiebehandelaar zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heeft u op basis van eerdere ervaringen voorkeur voor een specifieke behandelaar, dan zullen we daar rekening mee houden.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn. Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. Tijdens een opname verblijft iemand voor kortere of langere tijd dag en nacht bij GGZ Drenthe.

Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt GGZ Drenthe uw (tijdelijke) woonadres.

Informatie over opname bij GGZ Drenthe

Alle vragen

Behandelingen

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.