Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

Soms kunnen psychische problemen zo groot zijn dat de gewone bezigheden niet meer lukken. Het dagelijks leven gaat eronder lijden en ook familie en vrienden kunnen overbelast raken. Het kan ook zijn dat een andere behandeling, bijvoorbeeld op de polikliniek, onvoldoende helpt. U kunt dan crisishulp krijgen, thuis of in de kliniek.

Crisishulp thuis

Er kan besloten worden de behandeling enige tijd intensiever aan te bieden. U krijgt dan psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT). Zo proberen we opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Bij spoed, als de problemen ernstig zijn en psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT) onvoldoende helpt, dan kunt u tegen uw wil met een (spoed)maatregel thuis hulp krijgen op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met crisishulp thuis kunt u makkelijker contact houden met familie en anderen die belangrijk voor u zijn en u kunt blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Opname

Is door ernstige psychische problemen sprake van ernstig nadeel (gevaar) voor uzelf of anderen en is hulp thuis echt niet mogelijk, dan kan een acute (=directe) opname bij GGZ Drenthe plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij ernstige verwardheid, zelfmoordgedachten of een psychose, soms in combinatie met lichamelijke problemen. Hierdoor kunt u zelfs in aanraking komen met de politie.

De opname gebeurt zo mogelijk vrijwillig. Als u noodzakelijke zorg weigert, kunt u met een zorgmachtiging of (voortgezette) crisismaatregel gedwongen worden opgenomen. In de Wet verplichte ggz en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) staan regels voor dwang om de patiënt te beschermen. Bij opname verblijft u kortere of langere tijd dag en nacht in een kliniek van GGZ Drenthe.

Open afdeling / Medium Care

Wanneer u wordt opgenomen op de open afdeling, bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling verloopt. De afdeling wordt ‘open’ genoemd, omdat u in afstemming met uw behandelaar, de mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld overdag of in het weekend ergens naar toe te gaan. 

Gesloten afdeling / High & Intensive Care

Op de gesloten afdeling krijgt u bescherming en toezicht, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Deze afdeling wordt ook wel de High & Intensive Care (HIC) genoemd. De gesloten afdeling biedt extra behandeling, aandacht en zorg die u op dat moment nodig heeft, in een besloten omgeving. U mag de afdeling verlaten als dat past binnen de afspraken en uw juridische status. Ook op deze afdeling bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling verloopt. De opname op deze afdeling eindigt als u voldoende stabiel bent en uw juridische status dat toelaat. In de meeste gevallen vindt een vervolgbehandeling plaats. Bijvoorbeeld op de open afdeling.

Programma

Tijdens de opname gaan we eerst samen met u na wat er aan de hand is. We maken een inschatting van de risico's die u loopt. Na deze observatieperiode en eventuele aanvullende onderzoeken stellen we in overleg met u het behandelplan vast en kan de behandeling beginnen. U heeft gesprekken met uw behandelaar, verpleegkundigen en eventueel andere hulpverleners. En het kan gaan om individuele en groepsactiviteiten. U kunt ook medicijnen krijgen. 

In de klinieken van GGZ Drenthe is er een vaste dagindeling. Zo bieden we regelmaat en kan het dagelijks leven weer rustig en overzichtelijk worden. Tijdens de opname houden we ook uw lichamelijke gezondheid in de gaten. Want soms speelt dit een rol bij het ontstaan of niet opknappen van psychische problemen. Een kliniek is een veilige en overzichtelijke omgeving waar u problemen weer de baas kunt worden.

Een opname is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom proberen wij deze zo kort mogelijk te laten duren. We maken een plan om een herhaling van de opname te voorkomen.

Wat levert het op?

Tijdens een opname wordt u behandeld en begeleid om tot rust te komen en stabiel te worden. Er kan 24-uur per dag zorg worden gegeven. Als uw klachten afnemen en de situatie weer veilig is voor u en uw omgeving, kunt u weer naar huis. Na een opname krijgen patiënten meestal verdere hulp, zoals op de polikliniek of met psychiatrische thuiszorg.

Praktische zaken

Bij een opname krijgt u een eigen kamer met bed. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Verder gelden er huisregels. Hoe een opname precies gaat, hoort u bij de start op de afdeling. We vinden het belangrijk ook uw familie en/of naastbetrokkenen* bij de behandeling te betrekken. Zoals bij het opstellen van het behandelplan. Ook maken we met hen afspraken over hoe zij u kunnen helpen. Uw familieleden en vrienden kunnen u steunen en natuurlijk op bezoek komen.

* indien u daarvoor toestemming geeft

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.