Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe maakt deel uit van Espria. De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen staat op de website Espria | Organisatie.

Directie GGZ Drenthe

Mevrouw H. van der Hek
De heer dr. E.J. Mulder

Advocatuur

Binnen GGZ Drenthe is momenteel één advocaat werkzaam (mr. G.J.H. Beernink). De advocaat vertegenwoordigt de instelling en haar medewerkers in procedures. Patiënten kunnen de advocaat niet consulteren. De advocaat van GGZ Drenthe heeft geen Stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.

Snel antwoord op uw vragen

Wie werken er bij GGZ Drenthe?

Binnen GGZ Drenthe werken verschillende soorten medewerkers, managers en behandelaars met wie u te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Agogisch hulpverlener/begeleider
 • Arts
 • Arts Verstandelijk Gehandicapten (alleen bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie)*
 • Behandelcoördinator
 • Casemanager
 • Ervaringsdeskundige/ervaringswerker
 • Geestelijk verzorger
 • GZ-psycholoog*
 • Kinder- en Jeugd Psycholoog / Orthopedagoog generalist*
 • Klinisch geriater*
 • Klinisch psycholoog*
 • Maatschappelijk werker
 • Psychiater*
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut*
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundige (spv)
 • Sociotherapeut
 • Specialist ouderen geneeskunde*
 • Trajectbegeleider
 • Vaktherapeut (onder andere beeldend therapeut en psychomotorisch therapeut)
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist*
 • Verslavingsarts*

*Deze behandelaren kunnen regiebehandelaar zijn.

Intake
Behandelaren die de intake mogen uitvoeren zijn meestal een psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist. In het intakeproces heeft u in ieder geval direct contact met uw regiebehandelaar.

Geregistreerde beroepen
De beroepen arts, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige zijn geregistreerde beroepen. Deze behandelaren voldoen aan de eisen die de inspectie stelt en zijn te vinden in www.bigregister.nl.

Behandelaren in opleiding
GGZ Drenthe is naast een zorgorganisatie ook een opleidingsinstituut. Bij GGZ Drenthe worden onder andere psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Zij kunnen onder supervisie van een regiebehandelaar een deel van de taken van de regiebehandelaar uitvoeren.

Wat doet de Cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënt. Dat is wettelijk verplicht. De Cliëntenraad van GGZ Drenthe bestaat uit cliënten en hun vertegenwoordigers.

Alle vragen

Patiëntinformatie A-Z