Spring naar navigatie Spring naar inhoud

GGZ Drenthe maakt deel uit van Espria. De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen staat op de website van Espria.

Directie GGZ Drenthe

Mevrouw H. van der Hek
De heer dr. E.J. Mulder

Advocatuur

Binnen GGZ Drenthe zijn twee advocaten werkzaam:

mr. G.J.H. Beernink (geregistreerd in rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten: gezondheidsrecht)

mr.  E.J. Vonk (geregistreerd in rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten: ondernemingsrecht)

Als advocaat vertegenwoordigen zij de instelling en haar medewerkers in procedures. Patiënten kunnen de advocaten niet consulteren. De advocaten van GGZ Drenthe hebben geen Stichting derdengelden en kunnen derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.

Snel antwoord op uw vragen

Wie werken er bij GGZ Drenthe?

U kunt tijdens uw behandeling te maken krijgen met verschillende deskundigen, zoals:

  • artsen en psychiaters;
  • verpleegkundigen; 
  • verpleegkundig specialisten;
  • psychologen;
  • psychotherapeuten;
  • vaktherapeuten (dit zijn beeldende -, muziek- en psychomotorische therapeuten);
  • maatschappelijk werkers;
  • ervaringsdeskundigen.

Iedere hulpverlener heeft zijn of haar eigen specialiteit en samen vormen zij een behandelteam. Het behandelteam werkt onder verantwoordelijkheid van de behandelcoördinator. De regiebehandelaar let op de kwaliteit en de voortgang van uw behandeling.

Intake
Behandelaren die de intake mogen uitvoeren zijn meestal een psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist. In het intakeproces heeft u in ieder geval direct contact met uw regiebehandelaar.

Geregistreerde beroepen
De beroepen arts, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige zijn geregistreerde beroepen. Deze behandelaren voldoen aan de eisen die de inspectie stelt en zijn te vinden in www.bigregister.nl.

Behandelaren in opleiding
GGZ Drenthe is naast een zorgorganisatie ook een opleidingsinstituut. Bij GGZ Drenthe worden onder andere psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Zij kunnen onder supervisie van een regiebehandelaar een deel van de taken van de regiebehandelaar uitvoeren.

Wat doet de Cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënt. Dat is wettelijk verplicht. De Cliëntenraad van GGZ Drenthe bestaat uit cliënten en hun vertegenwoordigers.

Alle vragen

Patiëntinformatie A-Z