Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Medezeggenschap patiënten

GGZ Drenthe heeft als professionele organisatie medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Om dit vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ 2018) zo goed mogelijk vorm te geven zijn er 11 lokale Cliëntenraden en 1 centrale Cliëntenraad. 

In de lokale Cliëntenraden zitten patiënten die in zorg zijn waar de lokale cliëntmedezeggenschap ingericht is. In de centrale Cliëntenraad zitten afgevaardigden vanuit de lokale Cliëntenraden. Zij worden in hun taken bijgestaan door coaches/ondersteuners (foto).Gezamenlijk geven zij zo goed mogelijk inhoud aan het begrip medezeggenschap.

Coaches/ondersteuners Cliëntenraden GGZ Drenthe v.l.n.r. Ina Bouwmeester, Erik Bentum en Pauline de Jong

Wat is de taak van de Cliëntenraden?

De Cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over beleid voor heel GGZ Drenthe. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er van veranderend beleid te verwachten voor patiënten? Daarbij proberen de Cliëntenraden een goede afweging te maken tussen de belangen van patiënten én de belangen van de organisatie.

Werkwijze

In de wet worden drie mogelijke manieren genoemd om de medezeggenschap uit te oefenen:

  • Adviesrecht
  • Instemmingssrecht
  •  Ongevraagd advies

In de wet staat een aantal gebieden waarvoor deze rechten gelden. Het ongevraagde advies kan over alles gaan waar de cliëntenraadsleden in hun werk tegen aanlopen. Een afvaardiging van de Cliëntenraden van GGZ Drenthe maakt deel uit van de centrale Cliëntenraad van Espria.

Laat uw stem horen!

De Cliëntenraden hoort graag waar patiënten tegen problemen aanlopen en of deze problemen voortkomen uit het gevoerde beleid van GGZ Drenthe. Individuele klachten over de behandeling kunnen voorgelegd worden aan de klachtenfunctionaris of aan de patiëntenvertrouwenspersoon. De Cliëntenraden overleggen regelmatig met hen.

Contact

Coaches/ondersteuners Cliëntenraden:
Erik Bentum: 06-12088768
Ina Bouwmeester: 06- 30430672 
Pauline de Jong : 06- 20391718

Snel antwoord op uw vragen

Ik maak me zorgen over mijn zus, maar ze wil niets vertellen over de behandeling die ze krijgt.

U zou haar kunnen vragen of u een keer met haar mee mag gaan als ze een afspraak met haar behandelaar heeft. Dan kunt u daar vragen stellen in het bijzijn van uw zus. Wil ze dat niet, dan is een gesprek met de familievertrouwenspersoon een optie. Hij kan u advies geven hoe hiermee om te gaan.

Ik ben als familielid niet tevreden over de samenwerking met de medewerkers. Wat kan ik daaraan doen?

Wij adviseren u als familie of naaste om eerst contact te zoeken met deze hulpverleners en de samenwerking te bespreken. Vertel wat uw verwachtingen over de samenwerking zijn. De hulpverleners kunnen vertellen wat ze van u verwachten. Vraag er gerust naar als dit niet gebeurt of niet duidelijk is. Het is belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en dit naar elkaar uit te spreken. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een afspraak met de familievertrouwenspersoon maken om met hem de mogelijkheden door te nemen.

Mijn zoon is opgenomen, kan ik daar eens met iemand over praten?

Ja, dat kan. U kunt deze vraag stellen aan de hulpverleners van uw zoon. Maar een gesprek met de huisarts of met de familievertrouwenspersoon is ook een mogelijkheid.

Hoe kom ik in contact met een patiëntenvertrouwenspersoon?

U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon op de volgende manieren bereiken:
Per e-mail:    helpdesk@pvp.nl
Telefonisch: 0900 444 8888 (10 cent/pm)
Website:        pvp-online.nl

Wat doet een patiëntenvertrouwenspersoon?

Een patiëntenvertrouwenspersoon komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij GGZ Drenthe kan een beroep op hem of haar doen. De vertrouwenspersoon informeert u over de rechten die u heeft. U kunt bij hem/haar terecht met vragen, als u klachten heeft, of als u ontevreden bent over de hulpverlening.

Alle vragen

Patiëntinformatie A-Z

Een vraag stellen aan de Cliëntenraden

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.