Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Medezeggenschap 

GGZ Drenthe heeft als professionele organisatie medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Om dit vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling zo goed mogelijk vorm te geven zijn er cliëntencommissies en een cliëntenraad. In de cliëntenraad zitten afgevaardigden uit de diverse cliëntencommissies. Gezamenlijk geven zij zo goed mogelijk inhoud aan het begrip medezeggenschap.

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over het beleid dat voor heel GGZ Drenthe geldt. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er van het veranderende beleid voor de cliënten te verwachten? Daarin probeert de cliëntenraad een goede afweging te maken tussen de belangen van de cliënten én de belangen van de organisatie.

Werkwijze

In de wet worden drie mogelijke manieren genoemd om de medezeggenschap uit te oefenen:

  • Adviesrecht
  • Verzwaard adviesrecht
  •  Ongevraagd advies

In de wet staat een aantal gebieden waarvoor deze rechten gelden. Het ongevraagde advies kan over alles gaan waar de cliëntenraadsleden in hun werk tegen aanlopen. Een afvaardiging van de cliëntenraad van GGZ Drenthe maakt deel uit van de centrale cliëntenraad van Espria.

De cliëntenraad hoort graag waar cliënten tegen problemen aanlopen en of deze problemen voortkomen uit het gevoerde beleid van GGZ Drenthe. Individuele klachten over de behandeling kunnen voorgelegd worden aan de klachtenfunctionaris of aan de patiëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met hen.

Snel antwoord op uw vragen

Ik ben gebeld nadat ik een vragenlijst heb ingevuld. Gebeurt dit vaker?

Vragenlijsten zijn bedoeld om te weten te komen wat er precies met u aan de hand is of de behandeling u helpt. In sommige gevallen laten de antwoorden op de vragen zien dat er meer of iets anders aan de hand is dan gedacht werd. In dat geval nemen we contact met u op om dit met u te bespreken.

Hoe gaat GGZ Drenthe te werk?

Na een verwijzing door de (huis)arts krijgt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek: de intake. In dit gesprek luisteren we naar uw verhaal en bespreken we uw klachten. Soms is meer onderzoek nodig. Daarna maken wij een behandelplan. Hierin staat wat er aan de hand is (diagnose) en wat we er aan kunnen doen. Dit voorstel bespreken we met u. Als u het er mee eens bent, kunnen we beginnen met de behandeling.

Waar kan ik een vraag/opmerking/fout over deze website melden?

U kunt ons informeren via het formulier: “Een vraag stellen”, deze bevindt zich onderaan de pagina. Wij beantwoorden uw vraag of opmerking zo snel mogelijk.

Ik wil graag mijn (persoons)gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met de afdeling waar u in behandeling bent.

Alle vragen

Patiëntinformatie A-Z

Een vraag stellen aan de Cliëntenraad

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.