Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Wij zien mensen

Wij werken samen aan herstel en kwaliteit van leven.

Voor wie zijn we?

Wij zijn er voor alle mensen in de samenleving binnen ons werkgebied met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We zijn er ook voor mensen die we willen helpen te voorkomen dat zij last krijgen van ernstige psychische klachten.

Wat willen we bereiken?

We zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het maatschappelijk domein. Wij willen tevreden patiënten/cliënten, naastbetrokkenen en verwijzers en bieden onze zorg toegankelijk, effectief en passend bij de vraag aan. We zijn met elkaar verbonden, zowel binnen onze organisatie als met onze patiënten/cliënten en samenwerkingspartners. Samenwerking met sociale teams in de wijk en in de eerstelijns basis generalistische zorg zoeken we actief op. We willen onze naam als gewaardeerde instelling verstevigen en blijven ons ontwikkelen door innovatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek. We worden daarin herkend en gewaardeerd door externe partijen.

Hoe doen we dat?

Met bevlogenheid en respect voor eigenheid van mensen werken we toe naar herstel, optimaal welzijn en welbevinden. We verlenen onze zorg dan ook steeds meer in de samenleving. In onze bemoeienis leggen we bovendien een nadrukkelijk accent op de individuele levensloop. We letten daarbij scherp op kansen en risico’s in overgangen tussen enerzijds levensfasen en anderzijds hulpverleningstrajecten in verleden, heden en toekomst.

Goed en betaalbaar

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden onze patiënten/cliënten aantoonbaar goede en betaalbare zorg. We hebben onze processen doelmatig ingericht waarbij de vraag leidend is en blijven continu verbeteren.

Met wie?

We zien de patiënt/cliënt en de naasten en stellen samen een behandelplan op om persoonlijke hersteldoelen te halen. We zien partners in het maatschappelijke domein en bouwen samen aan een flexibele ondersteuningsketen met de patiënt/cliënt en zijn netwerk als middelpunt. Zo dat er op elk moment en in elke levensfase passende hulp en ondersteuning is.

De professional

Onze professionals hebben invloed op de uitoefening van hun vak. Zij geven individueel en in teamverband concrete invulling aan persoonlijk eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en interne mobiliteit. Samen vormen we een veerkrachtige organisatie en een prettige werkomgeving en leven en doorleven de kernwaarden ‘Eigen kracht, Verwelkomen en Bevlogen’.