Spring naar navigatie Spring naar inhoud

De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe ondersteunt patiënten bij het ondernemen van activiteiten en het opbouwen van een plezierig en zinvol dagelijks leven.

Gewoon meedoen in de maatschappij

GGZ Drenthe werkt samen met patiënten aan herstel en kwaliteit van leven. Herstel betekent ondanks je kwetsbaarheid of beperkingen zo zelfstandig mogelijk leven en zoveel mogelijk zelf de regie voeren over je leven. Als je psychische problemen hebt, kan het moeilijk zijn om gewoon mee te doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld omdat er weinig familie of bekenden zijn om je te helpen. Of omdat iemand van heel weinig geld moet rondkomen, waardoor zelfstandig wonen of een opleiding niet haalbaar zijn. De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe wil patiënten een steuntje in de rug geven om (weer) een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Bijdragen aan herstel

De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kan bijdragen aan herstel van individuele patiënten door hen financieel te ondersteunen bij het wonen, leren en werken, vrijetijdsbesteding en gezond leven. Denk aan de inrichting van een woning, een opleiding volgen, een avond uit of een abonnement op de sportschool. Naast individuele ondersteuning is de stichting er voor activiteiten van groepen patiënten die bij GGZ Drenthe verblijven voor wie het zelfstandig ondernemen van zulke activiteiten moeilijk haalbaar is. Bijvoorbeeld een uitstapje onder begeleiding of een muziekvoorstelling op de afdeling.

Sponsors gezocht

De stichting is een goede doelen fonds en is mede afhankelijk van giften, legaten en donaties. De stichting zoekt daarom sponsors en donateurs die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid patiënten van GGZ Drenthe willen ondersteunen. Door een financiële bijdrage maakt u het mogelijk mooie projecten te realiseren. Een eenmalige gift is ook welkom. Het rekeningnummer is NL49INGB0006421799 t.n.v. Stichting Vrienden van GGZ Drenthe te Assen. Natuurlijk kunt u altijd bellen voor overleg. 

Aanvraagprocedure 

Aanvragen voor ondersteuning door de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kunnen worden gedaan door patiënten van GGZ Drenthe of namens hen door hun wettelijke vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of hun behandelaar / begeleider. Een toekenning is eenmalig. Aanvragers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke beslissing op de aanvraag.

Helpen als vrijwilliger

U kunt de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe ook steunen op een andere manier dan met geld. Bedrijven kunnen diensten of producten leveren of mensen kunnen zich inzetten als vrijwilliger bij de uitvoering van activiteiten. Wilt u een bijdrage leveren? Bel of mail ons dan!

Stichting Vrienden van GGZ Drenthe

Postbus 30007
9400 RA Assen
T 06 - 16 04 19 23
KvK: 59761679
Rekening: NL49INGB0006421799
t.n.v. Stichting Vrienden van GGZ Drenthe te Assen 

Bestuurssamenstelling Stichting Vrienden van GGZ DrentheProcedure en aanvraagformulier individuele ondersteuningProcedure en aanvraagformulier ondersteuning van projecten

Een vraag stellen aan Stichting Vrienden van GGZ Drenthe

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen met Stichting Vrienden van GGZ Drenthe, telefoon 06 - 16 04 19 23.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.