Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Via het formulier op deze pagina kunt u klacht melden als u verplichte zorg krijgt op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz).  Het formulier komt binnen bij de secretaris van de klachtencommissie GGZ Drenthe.

Meer informatie over klachten vindt u op de pagina Klachtenregeling.

Een klacht melden aan de klachtencommissie GGZ Drenthe

Als u verplichte zorg krijgt, kunt u  via onderstaand formulier uw klacht indienen bij de klachtencommissie GGZ Drenthe. De klachtencommissie gaat zorgvuldig om met de ingevulde gegevens en gebruikt deze niet voor andere doeleinden dan de behandeling van de klacht.

* = Verplicht veld

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met de secretaris van de klachtencommissie GGZ Drenthe via 06 - 21 10 02 49 (op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren).