Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Hulp bij psychische problemen

U krijgt van ons de hulp die nodig is. Dat verschilt van kortdurende hulp tot intensieve en/of langdurige hulp. Meestal gaat u voor een behandeling naar een van onze poliklinieken. Soms komt een medewerker bij u thuis. Daarnaast krijgt u meestal online therapie. Als u de situatie thuis (tijdelijk) niet meer aankunt, kunt u worden opgenomen in een kliniek van GGZ Drenthe. Bij GGZ Drenthe werken verschillende behandelaren met elk hun eigen specialiteit. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Onze hulp in stappen

Uw (huis)arts kan u naar GGZ Drenthe verwijzen. In onderstaande onderwerpen wordt stap voor stap uitgelegd hoe het gaat als u een behandeling krijgt. 

Afspraak

Vind hier een overzicht van onze locaties en routebeschrijvingen. Naar het eerste gesprek moet u meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Medicijnen in de originele verpakking;
  • Pasje van de zorgverzekeraar;
  • Zo nodig: uw (lees)bril en/of uw gehoorapparaat.

U kunt uw afspraak uitsluitend telefonisch veranderen. 

We werken met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat we tijdens de intake en de behandeling op verschillende momenten aandacht hebben voor uw thuissituatie en omgeving. 

Mijn GGZ Drenthe

Zodra u hulp krijgt van GGZ Drenthe, kunt u toegang krijgen tot CarenZorgt. Het patiëntportaal CarenZorgt is een persoonlijke, beveiligde website over uw behandeling bij GGZ Drenthe. Met het patiëntportaal kunt u persoonlijke documenten inzien wanneer u wilt. U kunt bijvoorbeeld uw behandelplan lezen, uw afspraken bekijken of andere delen van uw dossier inzien. Op deze manier houdt u zelf controle op uw behandeling. 

Verplichte zorg

Soms lopen psychische problemen erg uit de hand. Bijvoorbeeld door ernstige verwarring kunt u gevaarlijk zijn voor uzelf, of voor uw omgeving. Dan kunt u tegen uw wil behandeling bij GGZ Drenthe krijgen. 

Praktische informatie

We vragen uw aandacht voor een aantal praktische zaken rondom de behandeling. Kijk voor meer praktische informatie bij Patiëntinformatie A-Z.

Algemene voorwaarden

Op uw behandeling zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.  Daarin staat waar GGZ Drenthe en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. Maar ook welke informatie GGZ Drenthe u moet geven. En dat u zich moet legitimeren.

Beroepsgeheim

Uw behandelaar geeft geen informatie over uw behandeling aan anderen. Wel bespreken we uw behandeling regelmatig in een overleg van het behandelteam. En we houden uw huisarts op de hoogte van uw behandeling. Vertel het uw behandelaar als u hiertegen bezwaar heeft.

Dossier

In uw dossier staan uw persoonlijke gegevens, behandelplan en verslagen over het verloop van uw behandeling. U mag uw dossier inzien. Dit kan ook via Mijn GGZ Drenthe

Huisregels

GGZ Drenthe wil een veilige en gezonde omgeving zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we huisregels.

Klachten

Vertel het uw behandelaar als u niet tevreden bent over de behandeling. Vindt u het moeilijk er over te praten of komt er geen oplossing? Dan kunt u vragen of de klachtenfunctionaris u kan helpen.

Kosten

Voor een behandeling bij GGZ Drenthe hebt u een geldige zorgverzekering nodig. De behandeling wordt vergoed, wel moet u jaarlijks het eigen risico betalen.

Kwaliteit

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat onze zorg veilig en van goede kwaliteit is. Daarom doet GGZ Drenthe kwaliteitscontroles. En worden we door andere organisaties gecontroleerd. Ook dossiers worden soms gecontroleerd. Als dat bij u gebeurt, vragen we uw toestemming. 

Wij vinden het belangrijk dat u zelf overzicht houdt over uw behandeling. Het kwaliteitsstatuut van GGZ Drenthe kan daarbij helpen. Het geeft patiënten en hun naasten inzicht in de behandeling, welke hulpverleners er zijn en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Rekening

GGZ Drenthe stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Hierop staan de kosten en uw diagnose. Wilt u niet dat uw diagnose op de rekening komt? Vertel het uw behandelaar. 

Rookvrij

In en rond onze gebouwen mag u niet roken. We helpen u verder als u wilt stoppen met roken.

Second opinion

Bent u het niet eens met de voorgestelde behandeling? Dan kunt u via de huisarts een second opinion vragen bij een andere hulpverlener of een andere zorgorganisatie. Een second opinion betekent letterlijk ‘een tweede mening’. Als dit ook geen oplossing biedt dan kunt u  een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Vragenlijsten

Aan het begin, tijdens en na uw behandeling krijgt u vragenlijsten over of de hulp van GGZ Drenthe effect heeft gehad en of u tevreden bent. 

Algemene contactgegevens

GGZ Drenthe
Telefoon (0592) 33 48 00
informatiecentrum@ggzdrenthe.nl

Of kijk op de pagina Contact.

Met spoed hulp nodig?

Patiëntinformatie A-Z

Informatie voor familie

Snel antwoord op uw vragen

Waar kan ik een afspraak maken?

Uw behandeling bij GGZ Drenthe start met een gesprek met uw huisarts. Uw huisarts meldt u aan bij GGZ Drenthe. Daarna bellen wij u voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke uitnodiging.

Kan ik een afspraakherinnering ontvangen?

Ja, meestal kan dat. Via uw mobiel of e-mail helpen wij u herinneren aan uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw toestemming als u voor het eerst bij GGZ Drenthe komt. Bent u al patiënt bij ons, dan kunt u zich voor deze service aanmelden via het secretariaat waar u in behandeling bent. Of vraag uw behandelaar voor meer informatie. 

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen. Dit kan uitsluitend telefonisch. Belt u hiervoor met de afdeling waar u in behandeling bent. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan helaas niet via de website of e-mail.

Alle vragen

GGZ Drenthe doet wetenschappelijk onderzoek om de zog aan patiënten voortdurend te verbeteren. 

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen met het Aanmeld- en Informatiecentrum via (0592) 71 14 00. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.