Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Bij het Aanmeld- en Informatiecentrum kunt u als verwijzer terecht voor het aanmelden van patiënten en vragen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden, aanvragen voor consultatie en hulp bij een crisis.

De meeste behandelingen van GGZ Drenthe zijn voor mensen uit de provincie Drenthe. Sommige specialistische afdelingen behandelen ook mensen uit andere provincies; zij hebben vanwege hun specialistische behandelingen een bovenregionale functie.

Na aanmelding ontvangt de patiënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een intake. Tijdens de intake worden de problemen in kaart gebracht en samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. 

Wij houden u met enige regelmaat op de hoogte van het verloop van de behandeling. Ook ontvangt u van ons een bericht als de behandeling is beëindigd. Daarin staat ook informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling en voorgeschreven medicatie (tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt).

Aanmeld- en Informatiecentrum GGZ Drenthe 

 • Binnen kantoortijden (8:30 - 17:00 uur)
  Telefoon: (0592) 74 14 00
  Fax: (0592) 30 90 86
 • Buiten kantoortijden ( 17:00 - 8:30 uur en weekenden)
  Telefoon: (0592) 33 48 00
  Fax: (0592) 74 48 97

Psychiatrische consultatie/intercollegiaal contact

 • Uitsluitend binnen kantoortijden (8:30 - 17:00 uur)
  Telefoon: (0592) 74 14 00
  Fax: (0592) 30 90 86
Meer over consultatie

ZorgDomein

U kunt via ZorgDomein digitaal verwijzen naar GGZ Drenthe. Dit kan voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Kies in tabblad Specialistische Zorg, categorie ‘Psychiatrie/GGZ’. Hier staat een overzicht van behandelingen, locaties, toegangstijden en verwijscriteria.

Aanmelden specialismen

Voor onderstaande specialismen gelden afwijkende wijze van aanmelden. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met het Aanmeld- en Informatiecentrum: (0592) 74 14 00.

Centrum Verstandelijke Beperking en PsychiatrieDuurzaam VerbijfEvenaarForensische PsychiatrieGezinspsychiatrieTraumacentrum
Contact bij crisis

Regionale Casuïstiektafel

De Regionale Casuïstiektafel wil mensen met een hoog complexe zorgvraag in Noord-Nederland beter helpen. Het gaat om mensen voor wie  nog geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden en die problemen hebben op meerdere levensgebieden.

Meer over Regionale Casuïstiektafel en aanmelden

Patiëntinformatie A-Z

Snel antwoord op uw vragen

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij GGZ Drenthe?

Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe. Nadat u bent aangemeld, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts.

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD).

Kan ik met spoed worden aangemeld?

Ja, dit kan in een crisissituatie, wanneer er geen andere oplossing is. Neem altijd contact op met uw huisarts. Hij/zij kan er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn, bijvoorbeeld voor dezelfde dag, een afspraak volgt

Kan ik zonder verwijzing terecht bij GGZ Drenthe?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor een behandeling bij GGZ Drenthe heeft u altijd een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Neem daarom contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe.

Kan ik ook iemand anders aanmelden?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een (huis)arts kan iemand aanmelden voor behandeling bij GGZ Drenthe.

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD).

Alle vragen