Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Aanmelden via ZorgDomein

U kunt via ZorgDomein digitaal verwijzen naar GGZ Drenthe. Dit kan voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Kies in tabblad Specialistische Zorg, categorie ‘Psychiatrie/GGZ’. Hier staat een overzicht van behandelingen, locaties, toegangstijden en verwijscriteria.

Uitzonderingen bij het aanmelden

Aanmeld- en Informatiecentrum GGZ Drenthe 

Bij het Aanmeld- en Informatiecentrum kunt u als verwijzer terecht voor het aanmelden van patiënten en vragen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden, aanvragen voor consultatie en hulp bij een crisis.

  • Binnen kantoortijden (8:30 - 17:00 uur)
    Telefoon (0592) 74 14 00
    Fax (0592) 30 90 86
  • Buiten kantoortijden ( 17:00 - 8:30 uur en weekenden)
    Telefoon (0592) 33 48 00
    Fax (0592) 74 48 97
Meer over consultatie

De meeste behandelingen van GGZ Drenthe zijn voor mensen uit de provincie Drenthe. Sommige specialistische afdelingen behandelen ook mensen uit andere provincies; zij hebben vanwege hun specialistische behandelingen een bovenregionale functie.

Na aanmelding ontvangt de patiënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een intake. Wij houden u met enige regelmaat op de hoogte van het verloop van de behandeling. Ook ontvangt u van ons een bericht als de behandeling is beëindigd. Daarin staat ook informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling en voorgeschreven medicatie (tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt).

Contact bij crisis

Regionale Casuïstiektafel

De Regionale Casuïstiektafel wil mensen met een hoog complexe zorgvraag in Noord-Nederland beter helpen. Het gaat om mensen voor wie  nog geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden en die problemen hebben op meerdere levensgebieden.

Meer over Regionale Casuïstiektafel en aanmelden

Patiëntinformatie A-Z

Snel antwoord op uw vragen

Ik ben gebeld nadat ik een vragenlijst heb ingevuld. Gebeurt dit vaker?

Vragenlijsten zijn bedoeld om te weten te komen wat er precies met u aan de hand is of de behandeling u helpt. In sommige gevallen laten de antwoorden op de vragen zien dat er meer of iets anders aan de hand is dan gedacht werd. In dat geval nemen we contact met u op om dit met u te bespreken.

Hoe gaat GGZ Drenthe te werk?

Na een verwijzing door de (huis)arts krijgt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek: de intake. In dit gesprek luisteren we naar uw verhaal en bespreken we uw klachten. Soms is meer onderzoek nodig. Daarna maken wij een behandelplan. Hierin staat wat er aan de hand is (diagnose) en wat we er aan kunnen doen. Dit voorstel bespreken we met u. Als u het er mee eens bent, kunnen we beginnen met de behandeling.

Waar kan ik een vraag/opmerking/fout over deze website melden?

U kunt ons informeren via het formulier: “Een vraag stellen”, deze bevindt zich onderaan de pagina. Wij beantwoorden uw vraag of opmerking zo snel mogelijk.

Ik wil graag mijn (persoons)gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met de afdeling waar u in behandeling bent.

Alle vragen