Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Voor hoog complexe ggz

De Regionale Casuïstiektafel voor hoog complexe ggz wil mensen met een hoog complexe zorgvraag in Noord-Nederland beter helpen. Het gaat om mensen voor wie geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben, of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden, zoals werk en inkomen.

Aanmelden

Patiënten, zorgverlenende instellingen in de regio’s Groningen, Drenthe en Friesland, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen een aanmelding doen via het centrale aanmeldloket voor Noord-Nederland: meldpunt hoog complexe GGZ

Wij vragen u bij aanmelding de volgende ingevulde formulieren mee te sturen :

Inclusiecriteria

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod nodig hebben, moeten voldoen aan de volgende, landelijk opgestelde inclusiecriteria: 

1.    Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
2.    Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar. Dit kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht
3.    Samenhang meerdere stoornissen in combinatie met systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
4.    Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
5.    Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
6.    Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
7.    Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)

Behandeling op maat

Het belangrijkste doel van de Regionale Casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Daarom is speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart, die zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGZ Friesland heeft de regie over de casuïstiektafel in Groningen, Drenthe en Friesland. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Regionale Casuïstiektafel? Stuur dan een mail naar het meldpunt hoog complexe zorg Noord-Nederland via dit mailadres. 

De Regionale Casuïstiektafel Noord-Nederland voor hoog complexe zorg is een samenwerking tussen GGZ Friesland. GGZ Drenthe, Lentis, UMCG (UCP) en VNN.