Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Duurzaam Verblijf is voor patiënten uit Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Verwijzing naar Duurzaam Verblijf gaat via de  toeleidingscommissies in deze steden. De opname wordt gerealiseerd via een Zorgmachtiging (vóór 2020 met een Rechterlijke Machtiging). Als u een patiënt heeft die volgens u in aanmerking komt voor opname in Duurzaam Verblijf, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon Duurzaam Verblijf bij de GGD in Amsterdam, Rotterdam of Groningen. De toeleidingscommissie beslist of de patiënt kan worden aangemeld. Zodra de Zorgmachtiging is afgegeven, administratieve zaken en eventueel een zorgverzekering zijn geregeld, volgt opname in Duurzaam Verblijf. Het is niet mogelijk patiënten rechtstreeks aan te melden bij Duurzaam Verblijf.

Meer over Duurzaam Verblijf