Spring naar navigatie Spring naar inhoud

De doelgroep voor Duurzaam Verblijf bestaat uit patiënten uit de steden Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Als u een patiënt heeft die volgens u in aanmerking komt voor opname in Duurzaam Verblijf, dan treft u hieronder de aanmeldprocedures voor deze steden. De opname wordt gerealiseerd via een Zorgmachtiging (vóór 2020 met een Rechterlijke Machtiging). De aanmeldingen worden in eerste instantie bij Duurzaam Verblijf besproken. Daarna zullen de aanmeldingen met conclusies en vragen besproken worden in de toeleidingscommissie van de steden. 

Aanmeldprocedure Amsterdam
De aanmeldingen worden ingediend bij de Indicatiecommissie Duurzaam Verblijf. Dit kan per mail naar aanmeldingenbeilen@ggd.amsterdam.nl.  In gezamenlijk overleg met de toeleidingscommissie wordt er besloten of een patiënt geschikt is voor Duurzaam Verblijf. 

Aanmeldprocedure Rotterdam
De aanmeldingen worden verzonden aan de plaatsingscoördinator van Duurzaam Verblijf en in afschrift naar contactpersoon Veiligheidshuis Rotterdam en contactpersoon Antes. De beoordeling vindt plaats bij Duurzaam Verblijf.

Aanmeldprocedure Groningen
De aanmelding wordt door de verwijzer ingediend bij de contactpersoon Duurzaam Verblijf van de GGD Groningen. Na overleg met een behandelaar van Duurzaam Verblijf wordt besloten of de patiënt geschikt is voor opname.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de plaatsingscoördinator Duurzaam Verblijf via telefoonnummer 0593 855111.

Meer over Duurzaam Verblijf