Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Aanmelden Forensische Psychiatrie

Patiënten aanmelden

Iemand kan op verschillende manieren bij GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie terecht komen. Dat gebeurt altijd met een verwijzing van:

 • Justitie/DIZ (dienst individuele zaken) als er sprake is van een strafrechtelijk kader
 • de huisarts of een ggz-behandelaar bij patiënten zonder justitieel kader
 • de reclassering voor verwijzing naar beschermd wonen of ambulante behandeling

Professionals kunnen zich wenden tot het Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum (FAIC)  voor algemene informatie en voor verwijzingen naar:

 • Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
 • Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA)
 • Forensische Resocialisatie Afdeling (FRA)
 • Forensisch Beschermd Wonen (FBW)
 • Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)
 • Forensisch ACT-team

Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden.

Meer over aanmelden bij Forensische Psychiatrie

Forensisch Aanmeld- en Informatie Centrum (FAIC)

Het FAIC bestaat uit de plaatsingscoördinatoren Esther Lubbinge en Trea Alting en de secretaresses Hilda Hoogeveen (specialisme klinisch) en Jannie Adolfs (specialisme ambulant). U kunt zowel telefonisch (0592-334626 / 06 31674882) als per mail contact opnemen voor algemene vragen of aanmeldingen voor de verschillende vormen van behandeling en verblijf. Naast de reguliere aanmeldingen kunt u zich ook tot het FAIC wenden voor crisisaanmeldingen en Forensisch BOR-aanmeldingen.

Contra-indicaties voor opname

De FPK, FPA, FRA en FBW hanteren de volgende contra-indicaties voor opname:

 • ernstige of acute somatische aandoeningen die meer somatische zorg vereisen dan kan worden geboden;
 • verstandelijke beperking IQ beneden 80 (uitzondering voor de Forensische High Intensive Care FHIC waar een IQ-grens van 70 wordt gehanteerd)
 • jonger dan 18 jaar. 

Relevante stukken voor opname

Om een opname voorspoedig te laten verlopen heeft het FAIC de volgende documentatie nodig:

 • kopie van een geldig ID bewijs (paspoort of identiteitsbewijs)
 • medische overdracht
 • somatische overdracht
 • schriftelijk verslag actueel toestandsbeeld
 • vonnis, juridische titel, IFZ indicatie
 • kopieën van aangiftes (indien aanwezig)
 • informatie over looptijd DBC of CIZ indicatie (inclusief start en eind data)
Verwijzen naar de FPK, FPA en FRA

Klinische verwijzingen voor de FPK, FPA en FRA gaan via Divisie Individuele Zaken (onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen) die alle justitiële aanmeldingen vanuit de Reclassering, PI, NIFP en het OM verwerkt vanuit het IFZO-systeem. Daarnaast kan ook een huisarts of psychiater een aanmelding voor de FPK, FPA en FRA doen.

Verwijzen naar Forensisch Beschermd Wonen

Verwijzingen voor Forensisch Beschermd Wonen (FBW) gaan via:

 • de reclassering
 • huisarts of specialist
 • als vervolg op klinische gesloten behandeling

Voorwaarde voor aanmelding is dat er van de volgende criteria sprake moet zijn:

 • delict preventieve behandelvraag
 • resocialisatievraag
 • vraag op het gebied van woonbegeleiding

Verwijzen naar Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)

Verwijzingen voor de Ambulante Forensische Psychiatrie  Noord (AFPN) gaan via:

 • de reclassering,
 • huisarts of specialist,
 • als vervolg op klinische gesloten behandeling of forensisch beschermd wonen

Voorwaarde voor aanmelding is dat er sprake moet zijn van de volgende criteria:

 • een forensische diagnostiekvraag
 • delict preventieve behandelvraag
Verwijzen naar Forensisch ACT-team (For-ACT)

Verwijzingen voor For-ACT gaan via:

 • de reclassering,
 • huisarts of specialist,
 • als vervolg op klinische gesloten behandeling of forensisch beschermd wonen.

Aanmeldformulier FHIC

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.