Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Scholing, werk, sport en dagbesteding Forensische Psychiatrie

Onderwijs en Traject Begeleiding (OTB)

Tijdens de observatieperiode bij GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie maken we een start met Onderwijs en Trajectbegeleiding (OTB). We maken een inventarisatie van het onderwijs- en arbeidsverleden van de patiënt. Door middel van gesprekken kijken we naar toekomstperspectieven (rehabilitatieprincipe). Patiënten die hun school of opleiding niet hebben afgemaakt, of die een leerachterstand hebben, verwijzen we door naar de orthopedagoog. 

Aan het einde van de observatieperiode stellen we samen met de patiënt een trajectplan op voor de duur van de behandeling . Het trajectplan is dynamisch; het kan in samenspraak met de patiënt worden bijgesteld. Het trajectplan heeft als doel gefaseerd toe te werken naar een verantwoorde dagbesteding in geval van werk en opleiding. Is de patiënt in traject dan zijn er wekelijks onderhoudscontacten. Zowel met de patiënt als met het leer- en werkbedrijf. 

Daarnaast pleegt OTB ook acquisitie om goede en verantwoorde leer- en werkplekken voor de Forensische Psychiatrie binnen te halen.

Sport

Om gezond te blijven en zich te ontwikkelen heeft een mens beweging nodig. Binnen de FPK is het mogelijk om te sporten. Er is een fitnessruimte, sportzaal, zwembad en een kunstgrasveld buiten . Sport kan in overleg met de sportleiders worden ingevuld op groeps- en individueel niveau.

Tijdens een kennismakingsgesprek verkennen we waar de interesses en mogelijkheden liggen. Zo kan er aandacht zijn voor sport als ontspanning, gezondheid en vitaliteit of als leerplek van motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden.

Sporten en bewegen is op veel vlakken effectief. Het zorgt een betere gezondheid en vaak ook voor meer zelfvertrouwen. En het is bewezen dat lichaamsbeweging positieve invloed heeft op emotie en stemming. 

Sport en bewegen biedt daarnaast een positief sociaal klimaat, dat het mogelijk maakt sociale vaardigheden te ontwikkelen en gemeenschapszin waarin mensen met verschillende (sociale) achtergronden elkaar in een gedeelde passie kunnen ontmoeten.

Dagbesteding

De arbeidstherapie biedt werk en de gelegenheid tot het opdoen van praktische vaardigheden en werkervaring. Hiermee wordt tijdens de behandeling bijgedragen aan de dagstructuur en de zelfwaardering van patiënten. Daarnaast proberen we de kans te vergroten dat patiënten ná het verblijf binnen de FPK een plek kunnen verwerven op de arbeidsmarkt, of wanneer dit niet haalbaar is, zich kunnen handhaven op een beschutte werkplek, binnen vrijwilligerswerk of dagbesteding. 

Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van werk of dagbesteding de kans op recidive sterk vermindert.  Om dit te bereiken bieden we werk(plekken) aan die zo veel mogelijk aansluiten bij een echte werksituatie. Dit draagt bij aan het gevoel iets nuttigs te doen, en biedt bovendien kansen vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn op de echte werkvloer. Dit betekent in de praktijk dat er gewerkt wordt aan producten die door klanten besteld zijn, of die aan klanten verkocht worden. 

Daarnaast bieden we vakinhoudelijke cursussen aan met dezelfde doelstelling: enerzijds is het voor veel patiënten een goede ervaring om een cursus met succes af te ronden en een diploma of certificaat te behalen. Anderzijds vergroten deze cursussen de kansen op de arbeidsmarkt.

Voor patiënten voor wie het (nog) niet haalbaar is om deel te nemen aan de werkgerelateerde onderdelen biedt de arbeidstherapie een laagdrempelige mogelijkheid om plezierig bezig te zijn en tegelijkertijd een opbouw te maken in vaardigheden. Dit vindt plaats in het Dag Activiteiten Centrum (DAC).

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 –33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.