Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Behandelen in veiligheid

Focus op terugdringen van recidiverisico

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie biedt hoogwaardige, professionele forensisch psychiatrische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Door hun psychiatrische problematiek vertonen forensische patiënten problematisch, grensoverschrijdend of delict gedrag. In de behandeling van de psychiatrische problematiek ligt er een expliciete focus op het terugdringen van het recidiverisico.

Risicofactoren en beschermende factoren

Samen met de patiënt brengen we alle factoren in kaart die bijdragen aan het risico op terugval in grensoverschrijdend of delictgedrag. Deze risicofactoren kunnen te maken hebben met psychiatrische problemen of met verslaving, maar ook met problemen op verschillende leefgebieden, zoals financiën, werk, wonen of sociale relaties. Daarnaast brengen we de factoren die juist beschermend werken in kaart . Dit zijn kenmerken van de persoon en zijn omgeving die het risico op terugval (recidive) verlagen, zoals voldoende lerend vermogen, therapie- en medicatietrouw en een ondersteunend sociaal netwerk. We helpen de patiënt om risico’s te ontdekken en te vervangen door gezonde alternatieven. We begeleiden patiënten bijvoorbeeld op het gebied van relatievorming, zingeving, opleiding en/of werk.

Openheid en vertrouwen

We vinden het belangrijk een omgeving te creëren waarin openheid en vertrouwen centraal staan in de professionele relatie tussen patiënt en medewerkers. Voorwaarde voor een optimaal behandelklimaat is het bieden van een veilige woon- en behandelomgeving voor patiënten en een veilige werkplek voor medewerkers. 

Veiligheid voorop

We gaan zoveel als mogelijk uit van integratie van behandeling en beveiliging. Voorwaarde is wel dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor patiënten, medewerkers, bezoek en/of maatschappij. Dat betekent in de praktijk dat onze klinische functies niet vrij toegankelijk zijn. Er is een actief beleid om de omgeving veilig te houden door toegangscontrole op gevaarlijk voorwerpen en drugs. 

Resocialisatie

Aan de hand van risicotaxatie meten we het resultaat van de behandeling, namelijk het voorkomen van delictgedrag. Als de kans op delictgedrag voldoende is afgenomen, wordt beoordeeld of de patiënt in aanmerking komt voor een andere afdeling / behandeling en of hij uiteindelijk kan terugkeren naar de samenleving of dat de poliklinische behandeling kan stoppen. Dit noemen we resocialisatie.

Verlof

Onze maatschappelijke taak de veiligheid voor de maatschappij te vergroten weegt zwaar. In de praktijk betekent dit dat verlof van patiënten wordt toegestaan als er aan voorwaardenvoldaan wordt (en blijft). Voorafgaand aan verlof vindt professionele risicotaxatie plaats. Patiënten gaan alleen op verlof met een verlofplan, dat voor- en nabesproken wordt. 

Verlof wordt opgebouwd van begeleid naar onbegeleid. Een verlofplan, evaluatie en een signaleringsplan zijn aanvullende voorwaarden voor verlof.

Meer over tbs en verlof

Meer over tbs en verlof op Rijksoverheid.nl

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.