Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Tijdens de behandeling GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie komt uw behandelaar of begeleider op voor uw belangen. Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft, het ergens niet mee eens bent, of ondersteuning wilt buiten de behandeling. In die gevallen kunt u terecht bij onderstaande personen en diensten.  De behandelaar/begeleider komt op voor de belangen van patiënten. 

Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP)

Een Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij de Forensische Psychiatrie kan een beroep op hem/haar doen. De PVP informeert u over uw rechten en kan u advies geven. Alle zaken die u met de PVP bespreekt, zijn en blijven vertrouwelijk. De PVP doet niets zonder uw toestemming. De PVP kost niets. U kunt per e-mail en telefonisch contact zoeken met de PVP. Informatie over de PVP kunt u vinden op posters en folders op de afdeling of via onderstaande knop.

Meer over de Patiëntenvertrouwenspersoon in de FPK

Geestelijke Verzorging

De dienst Geestelijke Verzorging biedt zorg en hulp op het gebied van zinbeleving en zingeving voor patiënten in uiteenlopende situaties. De geestelijk verzorger kan met u praten over wat er gebeurt of is gebeurd en wat dat betekent in uw leven.  Wanneer u hier belangstelling voor heeft, kunt u informatie krijgen bij uw behandelaar of contact opnemen met één van de geestelijk verzorgers. Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk.

Meer over ondersteuning bij levens- en geloofsvragen

Cliëntenraad Forensische Psychiatrie

De belangen van patiënten van GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie worden behartigd door de cliëntenraad Forensische Psychiatrie. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met het management en adviseert de Cliëntenraad GGZ Drenthe. 

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over het beleid dat voor heel GGZ Drenthe geldt. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er te verwachten van het veranderende beleid voor de patiënten? Daarin probeert de Cliëntenraad een goede afweging te maken tussen de belangen van de patiënten én de belangen van de organisatie.

De Cliëntenraad hoort het graag als patiënten tegen problemen aanlopen die voortkomen uit het gevoerde beleid van GGZ Drenthe en/of de Forensische Psychiatrie. Zij zullen desgewenst hun punten inbrengen bij de Cliëntenraad GGZ Drenthe.

Meer over medezeggenschap patiënten bij GGZ Drenthe

Ontevreden of een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling of uw verblijf? Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen. Bespreek uw klacht eerst met de betrokkene. Vindt u dit lastig, vraag dan iemand om hierbij te helpen, bijvoorbeeld de ervaringsdeskundige of PVP. Levert een gesprek niets op, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe of raadpleeg de klachtenregeling voor cliënten GGZ Drenthe. In deze regeling staat uitgebreide informatie over hoe het gaat als u een klacht heeft over de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe.

Naasten
Bent u als naaste niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. Indien u dat wenst kunt u terzijde worden gestaan door de familievertrouwenspersoon.

Meer over de Klachtenfunctionaris en de klachtenregeling voor patiënten

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 –33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.