Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Ambulante behandeling Forensische Psychiatrie

De Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) van GGZ Drenthe biedt psychische hulp als er naast psychiatrische of psychische problemen ook delicten zijn gepleegd of dreigen te worden gepleegd. Daarnaast kan er ook sprake zijn van andere problemen, zoals verslaving, relatie-/gezinsproblemen, problemen op gebied van werk, financiën, wonen of sociale relaties. De delicten kunnen variëren in zwaarte. Het kan gaan om geweldsdelicten, strafbare seksuele gedragingen, herhaaldelijke diefstallen of vernielingen.

De meeste patiënten van de AFPN komen in behandeling na doorverwijzing door de Reclassering of door andere ggz-instellingen. Daarnaast wordt een aantal patiënten doorverwezen door de huisarts.

De ambulante behandeling kan poliklinisch, in deeltijd of bij u thuis (Forensisch ACT-team) plaatsvinden.  De behandeling is gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend en delictgedrag. De focus ligt op vertrouwen en commitment. We vinden het belangrijk u te motiveren voor de behandeling. Dit proberen we te bereiken door veel contactmomenten en door oog te hebben voor uw leefwereld . 

Poliklinische behandeling

U komt af en toe (bijvoorbeeld één keer per week) voor een gesprek of therapie naar de AFPN. De meest voorkomende behandelingen zijn:

  • Psychotherapie
  • Ondersteunende contacten
  • Medicatiebegeleiding
  • Non-verbale therapieën
  • Gezinsbehandeling
  • Echtpaartherapie 

Groepsbehandeling

De meeste behandelingen vinden plaats in een groep. Zo zijn er speciale groepen voor agressie, autisme, seksueel overschrijdend gedrag en huiselijk geweld, delictscenariogroepen, nazorggroepen en sociale vaardigheidstrainingen. Doordat de deelnemers in de groep te maken hebben met vergelijkbare problemen is er vaak sprake van herkenning en begrip. Groepsleden kunnen veel van elkaar leren.

Individuele behandeling

Naast de groepsbehandelingen biedt de AFPN ook individuele behandelingen, zoals EMDR en gesprekken met gespecialiseerde behandelaren. Bij bepaalde problemen zoals huiselijk geweld betrekken we ook het gezin bij de behandeling. Daarnaast bieden we non-verbale therapieën, zoals creatieve therapie, psychomotorische therapie en running therapie.

Deeltijdbehandeling

Bij deeltijdbehandeling vindt de therapie in groepsverband plaats, variërend van één tot meerdere dagen per week. De deeltijdbehandeling kan tot een jaar duren. De behandelgroepen werken met een vastgesteld behandelprogramma, dat structuur en houvast biedt. Deeltijdbehandeling wordt meestal voorafgegaan door een individueel voorbereidend traject.

Forensisch ACT-team

Dit team behandelt patiënten (ook) thuis en biedt hulp bij praktische zaken zoals huishouden, wonen, werk en financiën. Waar mogelijk betrekken we familie of vrienden bij de hulp.  Als er sprake is van een opname of detentie blijft het Forensisch ACT-team bij de behandeling betrokken.

Andere afdelingen van de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.