Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Diagnostiek en behandelplan Forensische Psychiatrie

Het startpunt van elke behandeling bij GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie is uitgebreide diagnostiek, of verfijning/verdieping van eerder diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld vanuit Pro Justitia rapportages). 

De behandeling  is gericht op het verminderen van het risico op delicten en daarmee op het mogelijk maken van een veilige terugkeer in de maatschappij. 

Diagnostiek

We brengen stoornissen en beperkingen in kaart en maken een functieanalyse, waarbij de relatie tussen deze stoornissen en beperkingen met (gepleegde) delicten wordt gelegd (delictanalyse).  Bij deze analyse worden ook de omstandigheden waarin de patiënt verkeerde meegewogen, bijvoorbeeld werk, financiën, huisvesting en betrokkenheid van steunende of juist ontwrichtende naasten. 

Diagnostiek vindt plaats in de vorm van dossierstudie, individuele gesprekken, observaties in verschillende settings (afdeling, bij psychomotorische therapie, gedurende arbeid), lichamelijk onderzoek en nader psychologisch onderzoek op indicatie. 

Motiveren
Naast het verrichten van (delict)diagnostiek is er expliciet aandacht voor het motiveren van patiënten en zo mogelijk de mensen om hen heen (hun systeem). In deze (afstemmings)fase bespreken behandelteam en patiënt samen over welk zorgprogramma het meest passend is en wordt stilgestaan bij de leerstijl en mogelijkheden van patiënt. 

Risicotaxatie
Ten slotte zetten we gevalideerde risicotaxatie-instrumenten in om het delictrisico zo objectief mogelijk weer te geven, de behandeling aan te laten sluiten bij de belangrijkste dynamische risicofactoren en ten slotte om het behandelverloop te kunnen volgen in de tijd.

Behandelplan

Op basis van de gevoerde gesprekken en in overleg met de verwijzer bepalen we welke behandeling de patiënt krijgt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 –33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.