Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Modules die helpen bij herstel in de Forensische Psychiatrie

Psychotherapie

Psychotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie.  Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Psychotherapie wordt zowel individueel als in groepen aangeboden, afhankelijk van wat nodig is en de afdeling waar u verblijft. 

Diverse vormen van psychotherapie binnen de forensische psychiatrie

Psychotherapie richt zich op de delictrisicofactoren, zoals die naar voren zijn gekomen uit de delictanalyse en het delictscenario. Maar ook op factoren die de mogelijkheid tot groei of verandering in de weg staan, en op het bevorderen van een gezond en vrij leven. De gesprekken kunnen gaan over gedragspatronen, verslaving(sgedrag), traumatische gebeurtenissen, relaties, etc. 

Belangrijk is dat het daarbij telkens gaat over uw beleving, in de zin van de gedachten en gevoelens die uw eigen manier van in het leven staan, keuzes maken en reageren bepalen en begrijpelijk maken. Ook kan het erover gaan om juist het gedrag en de beleving van anderen beter te gaan begrijpen, zodat u hiermee rekening leert houden.

Wat levert het op?

  • U leert kortom uw eigen gedrag, gedachten en gevoelens, of die van anderen beter te begrijpen. U krijgt meer zelfkennis en waar nodig meer zelfvertrouwen.
  • U krijgt meer inzicht in uw eigen patronen en leert soms anders tegen gebeurtenissen in uw leven aankijken.
  • U leert uw emoties en spanningen (op een andere manier) te reguleren.
  • U leert andere keuzes te maken, die zowel voor uzelf als voor de mensen in uw omgeving en de maatschappij aanvaardbaar zijn.
  • Wanneer nodig leert u ook andere manieren om met zaken om te gaan, waardoor problemen zich minder voordoen of minder hoog oplopen.
  •  U leert waar nodig nieuwe vaardigheden en meer effectieve oplossingsstrategieën voor de zaken waarmee u in het dagelijks leven moeite hebt.

Praktische zaken
Forensische psychotherapie bestaat uit indivduele sessies van ongeveer drie kwartier, of groepssessies van meestal vijf kwartier. De behandeling duurt zo kort als mogelijk, en zo lang als nodig is om het delictrecidiverisico te verminderen.

Vormen van psychotherapie
Afhankelijk van wat nodig is kan gekozen worden voor Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte psychotherapie, schematherapie, of traumabehandeling met bijvoorbeeld EMDR.

Psycho-educatie

Patiënten met een psychische aandoening hebben soms onvoldoende kennis over hoe iets bij hen werkt. Signalen en gepaste (re)acties zijn niet altijd even helder. Een psycho-educatie- en vaardigheidstraining kan patiënten hierin ondersteunen. Meer (be)grip en zelfredzaamheid groeit door te informeren over de aandoening, de oorzaken, de symptomen, het verloop en de behandeling. Ook wordt het belang benadrukt van informatie over de psychische, lichamelijke  en sociale gevolgen ervan. De persoon in kwestie leert onder meer  welke mogelijkheden er zijn om met de handicap om te gaan, welke wegen er zijn om maatschappelijke ondersteuning te verwerven en hoe hij kan opkomen voor zijn eigen rechten en behoeften. 

Klik hier voormeer informatie over de trainingen van bureau ’t Roer.

Vaktherapie

Bij vaktherapie maken we gebruik van ervaringsgerichte werkvormen. De problematiek komt ‘al doende’ naar voren en leidt tot ervaringen, nieuwe inzichten en/of vaardigheden. Deze kunnen u helpen grip te krijgen op uw problemen, of te leren er anders mee om te gaan. Vaktherapie kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Het contact met de therapeut is vaak onderdeel van de therapie. Het doel is bij te dragen aan uw behandeling gericht op het verkleinen van het risico op delicten.

Binnen de FPK bieden we verschillende vormen van vaktherapie: beeldende therapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Beeldende therapie
In deze therapie werken we met beelden materialen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen en steen. Doordat het werkstuk concreet is, kunt u het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en/of ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie confronteert u met patronen en denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie

Muziektherapie
In deze therapie werken we met de elementen van muziek, zoals melodie, ritme, harmonie en tekst. Dat kan receptief (door het beluisteren van muziek), maar ook actief (door te musiceren, zingen of bewegen op muziek). Omdat bij muziek maken gelijktijdige afstemming op anderen een belangrijke rol speelt, worden in de therapie snel communicatie- en interactiepatronen waarneembaar. 

Muziek heeft ook een directe werking op alle hersengebieden, ook op de functies die dieper gelegen zijn. Muziektherapie kan u helpen om sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren, emoties te uiten, zelfverttouwen en vaardigheden te vergroten, te leren ontspannen, om te gaan met verlies, uw taal en spraak te verbeteren en het concentratievermogen te vergroten.

Psychomotorische therapie (PMT)
In deze therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt u letterlijk in beweging of staat u juist stil bij uw ervaringen. Zo leer u om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, verwoorden en begrijpen. Vervolgens oefenen we met u om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Lees de folder over vaktherapie binnen de FPK

Trainingen van ervaringsdeskundigen

Contact

GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Voor algemene vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen op (0592) 33 46 00 .
Voor behandelinhoudelijke vragen en verwijzingen kunt u contact opnemen met het 

Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum
T (0592) 33 46 26
F (0592) 33 46 03
Buiten kantooruren T (0592) 33 46 00

U kunt ons ook mailen.

Informatie over kosten en eigen risicoBekijk en lees verhalen van patiënten

Mijn GGZ Drenthe

Het patiëntenportaal en de online behandelomgeving vindt u via Mijn GGZ Drenthe.

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 –33 46 26.

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.