Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Snel en laagdrempelig ggz-advies aan hulpverleners Oekraïne

woensdag 16 maart 2022

Organisaties in Drenthe die betrokken zijn bij de hulp en opvang aan Oekraïners en andere getroffenen kunnen met ingang van 21 maart snel en laagdrempelig terecht bij GGZ Drenthe voor raad en advies over omgaan met psychisch leed. Bijvoorbeeld organisaties in de vluchtelingenopvang, docenten, zorgpersoneel of GGD-medewerkers. We betuigen hiermee onze steun aan Oekraïne en willen zo een concrete bijdrage leveren aan het omgaan met de gevolgen van de oorlog.

RVS-advies: Grenzeloos samenwerken?

woensdag 9 maart 2022

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg en ondersteuning krijgt veel lof, maar blijkt in de praktijk vaak weerbarstig. Tegenstrijdigheden tussen de verschillende stelsels werpen drempels op. Bijvoorbeeld omdat de financier niet de opbrengsten ontvangt. Met relatief kleine aanpassingen in de geldende afspraken kan een begin gemaakt worden om domein overstijgend samenwerken makkelijker te maken. Dat is één van de adviezen in het onderzoeksrapport “Grenzeloos Samenwerken?” van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Vakmanschap en persoonlijke groei bij de Bicicletteria

maandag 7 maart 2022

Je hoeft niet de ambitie te hebben fietsenmaker te worden, om bij de Bicicletteria in Assen aan de slag te gaan. Werkplezier, motivatie en collegialiteit zijn hier belangrijker. Het is een plek waar teamwork en persoonlijke groei samenkomen. Waar deelnemers de ruimte krijgen ondanks psychische problemen, het beste uit zichzelf te halen.

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

vrijdag 4 maart 2022

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.

Toekomst Optimaal Leven Drenthe gewaarborgd in convenant

dinsdag 22 februari 2022

Drentse gemeenten, grote zorgverzekeraars en de zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN willen het geïntegreerd aanbieden van zorg en begeleiding aan mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) voortzetten. Dat gebeurt in ‘Optimaal Leven’ teams, die in vier Drentse gemeenten actief zijn. Gebleken is dat het op lokaal niveau samenwerken van zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met EPA. Met dit convenant eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven per 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.