Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

vrijdag 4 maart 2022

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.

Toekomst Optimaal Leven Drenthe gewaarborgd in convenant

dinsdag 22 februari 2022

Drentse gemeenten, grote zorgverzekeraars en de zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN willen het geïntegreerd aanbieden van zorg en begeleiding aan mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) voortzetten. Dat gebeurt in ‘Optimaal Leven’ teams, die in vier Drentse gemeenten actief zijn. Gebleken is dat het op lokaal niveau samenwerken van zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met EPA. Met dit convenant eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven per 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

woensdag 16 februari 2022

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.

1 maart overgang van Mijn GGZ Drenthe naar CarenZorgt

woensdag 2 februari 2022

Vanaf 1 maart wordt het huidige patiëntenportaal van GGZ Drenthe beëindigd en gaan we over naar een nieuw patiëntenportaal: CarenZorgt. Dit is een persoonlijke, beveiligde website over uw behandeling bij GGZ Drenthe. U kunt bijvoorbeeld uw behandelplan lezen, uw afspraken bekijken of andere delen van uw dossier inzien. Dit portaal wordt stap voor stap ingevoerd.

GGZ Drenthe stapt over op een nieuw elektronisch patiëntendossier

maandag 20 december 2021

GGZ Drenthe maakt op 3 januari 2022 de overstap naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD): ONS. ONS is gebruiksvriendelijk en makkelijk benaderbaar. Alle patiëntendossiers worden vanaf 3 januari in ONS geregistreerd en beheerd.