Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Het Traumacentrum van GGZ Drenthe biedt traumahulpverlening aan mannen en vrouwen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Iemand is bijvoorbeeld emotioneel, lichamelijk en/of seksueel mishandeld of langdurig verwaarloosd. Anderen hebben oorlogssituaties meegemaakt of werk waarin ze regelmatig heftige dingen meemaken. De gebeurtenissen zijn zo schokkend geweest dat iemand hier blijvend last van heeft.

Lees ook: Diagnostiek en behandeling van CPTSS en dissociatieve stoornissen alleen nog voor mensen uit Drenthe

Traumaklachten

Klachten die veel voorkomen als mensen last blijven houden van schokkende gebeurtenissen zijn: 

 • spanningsklachten, angsten;
 • somberheid, schuld- en schaamtegevoelens;
 • zich onbegrepen en miskend voelen;
 • prikkelbaarheid, kort lontje;
 • stukken uit de dag kwijt zijn en deze informatie niet meer terug kunnen halen;
 • nachtmerries en het opnieuw herbeleven van de gebeurtenissen;
 • concentratieproblemen;
 • slecht contact met vrienden en familie, isolement;
 • financiële problemen, problemen op het werk;
 • gevoel voortdurend op je hoede of alert te moeten zijn;
 • middelengebruik. 

Doelgroep

Het Traumacentrum behandelt mensen die trauma’s hebben opgelopen in verschillende fasen in hun leven. We bieden individuele- en groepsbehandelingen aan mannen, vrouwen, veteranen en geüniformeerden, dat wil zeggen (oud) politie-, ambulance- en brandweerpersoneel. 

Behandeling

Aanmelden, wachttijden en eigen risico

De huisarts of een ggz-behandelaar kan u aanmelden bij het Traumacentrum.  

Veteranen, geüniformeerden en (oud-) politie- brandweer en ambulancepersoneel kunnen vanuit heel Nederland worden aangemeld.

Voor diagnostiek en behandeling van complexe en langdurige trauma’s (CPTSS) en dissociatieve stoornissen kunnen sinds medio 2021 alleen nog mensen uit Drenthe worden aangemeld. Klik hier voor meer informatie

Voor diagnostiek en behandeling door het Traumacentrum is een wachttijd.
Bekijk hier de actuele wachttijden.

De kosten van de behandeling worden meestal vergoed, u kunt dit aan uw zorgverzekeraar vragen. Wel moet u het verplichte eigen risico betalen.

Intake

Na de aanmelding vindt een intake plaats. De intake bestaat uit een aantal afspraken, namelijk:

-          Een intakegesprek(en) met de verpleegkundige of sociaal psychiatrisch verpleegkundige;
-          Een onderzoek door middel van vragenlijsten;
-          Een intakegesprek(en) met een psycholoog of psychiater. 

Deze gesprekken en het onderzoek zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de problemen en om vast te stellen of u in aanmerking komt voor behandeling binnen het Traumacentrum. Het intaketraject wordt afgerond met een adviesgesprek. Daarin krijgt u een persoonlijk advies over de behandeling die het beste bij u past.

Behandeling in fasen

Het Traumacentrum biedt een fasegerichte traumabehandeling aan. Er zijn drie fasen die afgestemd op uw persoonlijke situatie doorlopen worden: 

1. Inzicht en structuur
De eerste fase richt zich op het samen in kaart brengen van de doelen ten aanzien van herstel. Vaak gaat het dan over het leren onderkennen, herkennen, erkennen en begrijpen van klachten. We besteden aandacht aan acceptatie van klachten en omgaan met de gevolgen van de klachten in het dagelijks leven. Zo is er aandacht voor slaaphygiëne, eetpatronen, stress- en agressieregulatie, middelengebruik en medicatie, sociaal netwerk en familie. Zo nodig is er aandacht voor het op orde krijgen van problemen rondom financiën, wonen en werk. 

2. Verwerken trauma’s
In de tweede fase staat het verwerken van trauma’s en de vermindering van klachten centraal. Er is aandacht voor het opbouwen en versterken van de eigen identiteit en het vermogen om gedrag, zoals heftige emoties, bij te sturen. 

3. Versterken 
In de derde fase wordt gewerkt aan het verbeteren van de sociale ondersteuning door bijvoorbeeld gezin, familie, vrienden of collega’s. Ook richt deze fase zich op verder herstel waarbij aandacht is voor re-integratie.

Behandelvormen

Het  Traumacentrum biedt zowel individuele als groepsbehandeling aan. 

Traumacursus
Vaak wordt bij de start van de behandeling aandacht geschonken aan wat trauma en traumatisering eigenlijk is. Hier krijgt u uitleg over traumatisering en de invloed op het stressniveau, het geheugen, verschillende handelingssystemen en overlevingsstrategieën. De traumacursus kan zowel in een groep, als individueel bij een behandelaar worden gevolgd. 

Tijdens de behandeling wordt regelmatig samen besproken of de klachten verminderen. Als de behandeling ten einde loopt wordt besproken hoe het verder gaat. 

Individuele behandeling

U krijgt een behandelaar die stap voor stap ondersteuning biedt bij de behandeling. In overleg met de regiebehandelaar (hoofdbehandelaar) wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, vaktherapie, schematherapie, EMDR of een combinatie hiervan. De behandeling wordt op indicatie aangevuld met medicatie

Groepsbehandeling

Bij groepsbehandeling komt u regelmatig, bijvoorbeeld elke week, een dag(deel) samen met andere patiënten om groepsmodules te volgen. We noemen dat deeltijdbehandeling. De modules bestaan uit onder meer uitleg over klachten, het bespreken van thema's en oefeningen. De groepsbehandeling is vaak in combinatie met individuele gesprekken met een behandelaar.

Samenwerkingsverbanden

Het Traumacentrum is onderdeel van GGZ Drenthe. Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van specialistische kennis en behandeling van bijvoorbeeld gezinspsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt er geregeld nauw samengewerkt met FACT teams in de eigen regio’s.

Veteranen en geüniformeerden
Het Traumacentrum van GGZ Drenthe biedt in samenwerking met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en Stichting de Basis hulp aan patiënten en hun gezinnen. Daarnaast kent het Traumacentrum een samenwerkingsverband met ARQ en de Politie. Op klinisch niveau hebben we samenwerking met VIBU van het Sinai centrum.

CPTSS/DIS
Er wordt samengewerkt met het Centrum voor Seksueel Geweld. Op beleidsinhoudelijk niveau wordt met verschillende organisaties samengewerkt om de landelijke richtlijnen binnen trauma samen te stellen. 

Door therapie begrijp ik hoe trauma’s van vroeger van invloed zijn op mijn gedrag. 

Yeliz haar verhaal

De mannen met wie ik het programma volg, hebben allemaal hetzelfde soort problemen. Daardoor is er veel herkenning bij elkaar.

Geert zijn verhaal

Overleven maakt weer plaats voor leven

Erwin zijn verhaal

Een vraag stellen aan het Traumacentrum

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren. 

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het Aanmeld- en Informatiecentrum (0592) 74 14 14