Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Het Traumacentrum van GGZ Drenthe biedt traumahulpverlening aan mannen en vrouwen die in hun jeugd en/of als volwassene schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Iemand is bijvoorbeeld emotioneel, lichamelijk en/of seksueel mishandeld of langdurig verwaarloosd. Anderen hebben oorlogssituaties meegemaakt of werk waarin ze regelmatig heftige dingen meemaken. De gebeurtenissen zijn zo schokkend geweest dat iemand hier blijvend last van heeft.

Lees ook: Diagnostiek en behandeling van CPTSS en dissociatieve stoornissen alleen nog voor mensen uit Drenthe

Doelgroep

Het Traumacentrum behandelt mensen die psychische klachten hebben door de trauma’s die zij hebben  opgelopen in verschillende fasen in hun leven. We bieden individuele- en groepsbehandelingen aan mannen, vrouwen, veteranen en geüniformeerden, dat wil zeggen (oud) politie-, ambulance- en brandweerpersoneel.

Behandeling

Aanmelden, wachttijden en eigen risico

De huisarts of een ggz-behandelaar kan u aanmelden bij het Traumacentrum.  

Veteranen, geüniformeerden en (oud-) politie- brandweer en ambulancepersoneel kunnen vanuit heel Nederland worden aangemeld.

Voor diagnostiek en behandeling van complexe en langdurige trauma’s (CPTSS) en dissociatieve stoornissen kunnen sinds medio 2021 alleen nog mensen uit Drenthe worden aangemeld. Klik hier voor meer informatie

Voor diagnostiek en behandeling door het Traumacentrum is een wachttijd.
Bekijk hier de actuele wachttijden.

De kosten van de behandeling worden meestal vergoed, u kunt dit aan uw zorgverzekeraar vragen. Wel moet u het verplichte eigen risico betalen.

Intake

Na de aanmelding vindt een intake plaats. De intake bestaat uit een aantal afspraken, namelijk:

  • een intakegesprek(ken) met een psycholoog of psychiater;
  • een intakegesprek(ken) met een verpleegkundige of sociaal psychiatrisch verpleegkundige;
  • een onderzoek door middel van vragenlijsten. Een aantal vult u voorafgaand aan de intake in, een aantal gedurende de intake.

Deze gesprekken en het onderzoek zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de problemen en om vast te stellen of u in aanmerking komt voor behandeling binnen het Traumacentrum. Het intaketraject wordt afgerond met een adviesgesprek. Daarin krijgt u een persoonlijk advies over de behandeling die het beste bij u past.

Behandeling

In de behandeling wordt persoonsgericht gewerkt. Dat betekent dat de behandeling wordt afgestemd uw persoonlijke situatie. Daarnaast is de behandeling stepped care. Dit houdt in dat er bij de start van de behandeling nog niet de gehele behandeling wordt vastgesteld. Maar dat er voortdurend in uw behandeltraject  gekeken wordt welke interventie het meest passend is uw huidige situatie. 

Het  Traumacentrum biedt zowel individuele als groepsbehandeling aan. 

  • Individuele behandeling: u krijgt een behandelaar die stap voor stap ondersteuning biedt bij de behandeling. In overleg met de regiebehandelaar (hoofdbehandelaar) wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit cognitieve gedragstherapiepsychotherapievaktherapieschematherapieEMDR of een combinatie hiervan. De behandeling wordt op indicatie aangevuld met medicatie.
  • Groepsbehandeling:  bij groepsbehandeling komt u regelmatig, bijvoorbeeld elke week, een dag(deel) samen met andere patiënten om groepsmodules te volgen. We noemen dat deeltijdbehandeling. De modules bestaan uit onder meer uitleg over klachten, het bespreken van thema's en oefeningen. De groepsbehandeling is vaak in combinatie met individuele gesprekken met een behandelaar.

Samenwerkingsverbanden

Het Traumacentrum is onderdeel van GGZ Drenthe. Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van specialistische kennis en behandeling van bijvoorbeeld gezinspsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook wordt er geregeld nauw samengewerkt met FACT- en IHT- teams in de eigen regio’s.

Veteranen en geüniformeerden

Het Traumacentrum van GGZ Drenthe biedt in samenwerking met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en Stichting de Basis hulp aan patiënten en hun gezinnen. Daarnaast kent het Traumacentrum een samenwerkingsverband met ARQ en de Politie. Op klinisch niveau hebben we samenwerking met VIBU van het Sinai centrum, HITT van Centrum 45 en SITT van Reinier van Arkel.

CPTSS/DIS

Er wordt samengewerkt met het Centrum voor Seksueel Geweld. Op beleidsinhoudelijk niveau wordt met verschillende organisaties samengewerkt om de landelijke richtlijnen over trauma samen te stellen. 

Door therapie begrijp ik hoe trauma’s van vroeger van invloed zijn op mijn gedrag. 

Yeliz haar verhaal

De mannen met wie ik het programma volg, hebben allemaal hetzelfde soort problemen. Daardoor is er veel herkenning bij elkaar.

Geert zijn verhaal

Overleven maakt weer plaats voor leven

Erwin zijn verhaal

Een vraag stellen aan het Traumacentrum

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren. 

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het Aanmeld- en Informatiecentrum (0592) 74 14 14