Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

De behandelingen van een complexe posttraumatische stresstoornis (CPTSS) of dissociatieve stoornis zijn maatwerk. Centraal thema in de behandelingen is herstel. Dit houdt in dat de focus niet alleen ligt op vermindering van klachten, maar dat er ook gekeken wordt hoe de kwaliteit van leven weer vergroot kan worden. Hoe u weer naar eigen wens kunt wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbestending kunt hebben. Allemaal, ondanks of juist mét de psychische klachten.

Meestal dateren schadelijke traumatische gebeurtenissen al uit de jeugd, waardoor in een veilige en gezonde situatie opgroeien onmogelijk werd, met alle gevolgen van dien voor de ontwikkeling van een kind tot volwassene. Dit betekent dat er vaak op meerdere terreinen van het leven problemen ontstaan, zoals ten aanzien van de zelfwaardering, het vermogen anderen te vertrouwen, of in het algemeen moeilijke situaties het hoofd te bieden. Vaak is er sprake van bijkomende problemen, zoals eetstoornissen, verslavingsproblematiek, zelfbeschadiging, angst, depressie of dissociatie. Afhankelijk van uw specifieke situatie is de behandeling meer of minder intensief. Dit gebeurt in goed overleg met u.

Traumacursus

Vaak wordt bij de start van de behandeling eerst informatie gegeven over de psychische problemen. In deze traumacursus wordt aandacht geschonken aan wat trauma en traumatisering eigenlijk is. Hier krijgt u onder andere uitleg over traumatisering en de invloed op het stressniveau, het geheugen, verschillende handelingssystemen en overlevingsstrategieën. De traumacursus kan zowel in een groep, als individueel bij een behandelaar worden gevolgd. 

Behandeling

Na de traumacursus zal gekeken worden wat nodig is om toe te werken naar traumaverwerking. Hiervoor zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.

Individuele behandeling

Na de intakefase wordt, mits geïndiceerd, gestart met individuele gesprekken gericht op rust creëren, structuur en herstel. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: motiverende gespreksvoering, coping, leefstijl zoals slaap, hygiëne en eetpatronen, agressie- en emotieregulatie, omgaan met spanning en stress. De behandeling kan verder bestaan uit gedragstherapie, psychotherapie, vaktherapie of een combinatie hiervan. Vaktherapieën, zoals beeldende therapie en psychomotorische therapie, kunnen worden ingezet als woorden tekort schieten of in de weg staan. De behandeling wordt op indicatie aangevuld met medicatie.

Groepsbehandeling

Behandeling in groepen biedt de mogelijkheid in een veilige en vertrouwde sfeer ervaringen uit te wisselen onder begeleiding van een behandelaar. De deelnemers zijn in de eerste plaats steun voor elkaar. Er worden manieren van omgaan met psychische problemen uitgewisseld, zodat de deelnemers van elkaars ervaringen kunnen leren. 

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling houdt in dat u een aantal dagdelen per week bij het Traumacentrum behandeling volgt. Op deze dagen zijn er groeps- en individuele gesprekken en therapieën waarbij er weinig gepraat wordt en waar het doen en ervaren meer centraal staat.

Uitgevoerd door

Traumacentrum

De beschrijving van traumabehandeling geeft een algemeen beeld van de behandeling. Vraag uw behandelaar voor meer informatie.

Een vraag stellen aan het Traumacentrum

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.