Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Yeliz haar vader was iemand die het gezin tiranniseerde en zijn vrouw regelmatig sloeg. Ze werd vanaf haar negende jaar door haar broer seksueel misbruikt.

"Door therapie begrijp ik hoe trauma’s van vroeger van invloed zijn op mijn gedrag. Het gaat nu beter in ons gezin."

Yeliz, 35 | Trauma

Yeliz Metser is 35 jaar en woont in Assen. Ze is opgegroeid in Nederland als jongste kind van een Nederlandse vader en een Turkse moeder. Haar vader was iemand die het gezin tiranniseerde en zijn vrouw regelmatig sloeg. Yeliz werd vanaf haar negende jaar door haar broer seksueel misbruikt. Toen zij 14 was ontmoette ze Tarik. Ze ging bij hem en zijn ouders wonen. Op dat moment stopte het seksueel misbruik. Op haar achttiende ging ze samenwonen met Tarik. Ze trouwden en kregen twee kinderen.

Herinneringen 
Op een avond als Yeliz alleen thuis is, komt ze al zappend terecht bij een tv-programma waarin een vrouw vertelt dat ze als kind door haar vader is misbruikt. Verschrikt en verstijfd blijft Yeliz naar het scherm staren. Ze gaat naar bed, maar kan zich later niet meer herinneren hoe ze daar gekomen is. 's Nachts heeft ze nachtmerries, maar ’s ochtends weet ze niet meer waar haar angstdromen over gingen.

In de daarop volgende maanden is ze onrustig en prikkelbaar. Ze heeft eetbuien en houdt die voor haar omgeving verborgen. Voortdurend is ze moe en kribbig tegenover man en kinderen. Vrijen met haar man staat haar tegen. Geleidelijk aan verslechtert haar relatie met Tarik. Wanneer hij dreigt met echtscheiding, vertelt ze hem voor het eerst dat ze als kind misbruikt is door haar oudere broer. Hij wist wel dat ze als kind klappen kreeg, maar niet dat ze misbruikt was. Door dit te vertellen, merkt ze dat ze veel woede heeft en dat ze die afreageert op haar man en kinderen.

Relatiegesprekken
Yeliz en haar man blijven ruzie maken. Yeliz voelt zich onbegrepen en vindt dat Tarik niet goed in de gaten heeft wat het betekent om seksueel misbruikt te zijn. Om aan hun problemen te werken, hebben ze relatiegesprekken bij het maatschappelijk werk. De ruzies lopen echter steeds hoger op. Yeliz en Tarik krijgen het advies om met de kern van hun problemen aan de slag te gaan, namelijk de invloed van het seksueel misbruik op hun relatie.

Er volgt een intake bij GGZ Drenthe. Tijdens dit gesprek blijkt dat het thuis geleidelijk aan slechter gaat. Yeliz vertelt weinig aandacht te hebben voor haar twee kinderen. De hulpverlener merkt op dat Yeliz in haar gedrag jonger overkomt dan ze werkelijk is. Hierop geeft Yeliz toe dat ze vaak liever kind is met de kinderen dan een volwassen moeder. Er wordt gekeken naar hoe de zorg voor het gezin gecombineerd kan worden met de behandeling van Yeliz.

Hoe verder?
Yeliz krijgt behandeling in het Traumacentrum van GGZ Drenthe, de afdeling voor dagbehandeling aan vrouwen met trauma’s. Twee dagen in de week heeft Yeliz verschillende therapieën waaronder individuele gesprekken, groepsgesprekken en doe-therapieën. Yeliz leert begrijpen hoe haar trauma’s van invloed zijn op haar gedrag. Herkenning en erkenning door lotgenoten is daarbij erg belangrijk. Ze wordt geholpen om aandacht voor zichzelf te combineren met aandacht voor haar gezin.

Samen met haar man gaat ze naar echtpaargesprekken. Tarik kan deelnemen aan een gespreksgroep voor partners. Na verloop van tijd gaat het in het gezin van Yeliz en Tarik beter. Door de therapie kan Yeliz haar trauma een plek geven.     

De beschreven situaties zijn aan de werkelijkheid ontleend, de namen en persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. De afgebeelde personen zijn geen patiënten maar modellen.