Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Dit is het

Mensen die werken bij politie, brandweer, ambulance of als militair hebben een verhoogde kans tijdens het werk blootgesteld te worden aan schokkende gebeurtenissen, zoals menselijk lijden, gezinsdrama’s, dreiging en (zinloos) geweld. Deze ervaringen kunnen leiden tot psychische problemen die van invloed zijn op het werk en een grote wissel trekken op privé- en gezinsleven.

Veteranen

Veteranen kunnen in hun werk of tijdens een uitzending blootgesteld worden aan levensbedreigende situaties, vaak in bijzondere omstandigheden. Dit kan leiden tot psychische problemen. Soms hebben ze moeite zich aan de burgermaatschappij aan te passen. 

Geüniformeerden

Mensen die in een uniform werken bij politie, brandweer of ambulancediensten maken dagelijks veel mee. Ook kunnen geüniformeerde hulpverleners uitgezonden zijn op missies in het buitenland. In dit werk worden ze als hulpverlener regelmatig blootgesteld aan schokkende gebeurtenissen die traumatisch zijn voor anderen maar ook voor henzelf, zoals menselijk lijden, gezinsdrama’s, dreiging en (zinloos) geweld.

Mensen in uniformdienst zijn niet snel geneigd tot het zoeken van hulp. Dit gebeurt vaak pas wanneer de klachten en de gevolgen al fors zijn. Het Traumacentrum biedt hulp met erkenning voor de ervaringen en klachten. Maar ook hulp die ervoor zorgt dat iemand op een andere manier met de problemen om leert gaan. Binnen het Traumacentrum wordt de mogelijkheid geboden een diagnostiektraject te volgen conform de richtlijnen van de commissie beroepserkenning in samenwerking met de politie. Daarbij wordt specialistisch psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Op grond van dit onderzoek wordt een onafhankelijk advies aan patiënten en verwijzers gegeven over de diagnose en eventuele behandelmogelijkheden.

Behandeling

Het Traumacentrum biedt individuele- en groepsbehandelingen aan zowel mannen als vrouwen. De groepsbehandelingen op de afdeling ‘veteranen en geüniformeerden’ zijn verdeeld in groepen veteranen en groepen voor geüniformeerden, dat wil zeggen (oud) politie-, ambulance- en brandweerpersoneel. Er zijn ook gecombineerde groepen.

Behandelvormen

Individuele behandeling

Iedere patiënt krijgt gedurende zijn behandeling een hulpverlener die stap voor stap bij de behandeling ondersteunt. In overleg met de regiebehandelaar wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit traumaverwerking, gedragstherapie, psychotherapie, vaktherapie of een combinatie hiervan. Vaktherapieën, zoals beeldende therapie en psychomotorische therapie, kunnen worden ingezet als woorden tekort schieten of in de weg staan. De behandeling wordt op indicatie aangevuld met medicatie.

Groepsbehandeling

Behandeling in groepen biedt de mogelijkheid in een veilige en vertrouwde sfeer ervaringen uit te wisselen onder begeleiding van een behandelaar. De deelnemers zijn in de eerste plaats steun voor elkaar. Er worden manieren van omgaan met psychische problemen uitgewisseld, zodat de deelnemers van elkaars ervaringen kunnen leren. 

Deeltijdbehandeling

Patiënten voor wie individuele behandeling of groepsbehandeling onvoldoende is kunnen deeltijdbehandeling volgen. Deeltijdbehandeling houdt in dat de patiënt gedurende een dag per week, circa zes uur, een behandeling volgt. Een groot deel van de behandeling vindt binnen een groep plaats. Hiernaast vinden er een keer per twee weken individuele gesprekken plaats met een mentor die hem volgt en begeleid in het behandeltraject. 

Aandacht voor naastbetrokkenen

Ook naastbetrokkenen, zoals partners en familie van mensen met een trauma, kunnen psychische problemen ontwikkelen. Partners hebben bijvoorbeeld vaker last van relatie- en opvoedingsproblemen. We proberen belangrijke naastbetrokkenen zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Speciaal voor hen wordt er af en toe een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het programma en de onderwerpen die aan bod komen. Ook vinden er soms gezinsgesprekken plaats waarin het hele gezin uitleg krijgt over PTSS. Mochten er problemen worden ervaren in de partnerrelatie of in het gezin, dan is er de mogelijkheid om systeemtherapie te krijgen.

Samenwerkingspartners

GGZ Drenthe werkt samen met Nederlands Veteraneninstituut en is ketenpartner van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Uitgevoerd door

Traumacentrum

De beschrijving van traumahulp voor geüniformeerden geeft een algemeen beeld van de behandeling. Vraag uw behandelaar voor meer informatie.

Een vraag stellen aan het Traumacentrum

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag:

* = Verplicht veld

Het beantwoorden van uw bericht kan enkele dagen duren. Vragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen via 0592 – 74 14 14. 

Met het invullen van het contactformulier geeft u toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het reageren op uw bericht. Uw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en niet langer bewaard dan nodig is.