Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Vijf jaar Spoedpoli: een bekend en gewaardeerd begrip

dinsdag 29 maart 2022

Alweer vijf jaar geleden is de Spoedpoli officieel in gebruik genomen. De Spoedpoli is voortgekomen uit een Drents initiatief voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Sinds de start is de samenwerking tussen deelnemende partijen in de acute zorgketen geïntensiveerd en verbeterd. De Spoedpoli is een begrip geworden. Gemiddeld worden maandelijks 80 tot 90 mensen op de Spoedpoli gezien voor een psychiatrische beoordeling. De meeste mensen kunnen daarna weer naar huis, met een afspraak voor vervolgzorg.

Snel en laagdrempelig ggz-advies aan hulpverleners Oekraïne

woensdag 16 maart 2022

Organisaties in Drenthe die betrokken zijn bij de hulp en opvang aan Oekraïners en andere getroffenen kunnen met ingang van 21 maart snel en laagdrempelig terecht bij GGZ Drenthe voor raad en advies over omgaan met psychisch leed. Bijvoorbeeld organisaties in de vluchtelingenopvang, docenten, zorgpersoneel of GGD-medewerkers. We betuigen hiermee onze steun aan Oekraïne en willen zo een concrete bijdrage leveren aan het omgaan met de gevolgen van de oorlog.

RVS-advies: Grenzeloos samenwerken?

woensdag 9 maart 2022

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg en ondersteuning krijgt veel lof, maar blijkt in de praktijk vaak weerbarstig. Tegenstrijdigheden tussen de verschillende stelsels werpen drempels op. Bijvoorbeeld omdat de financier niet de opbrengsten ontvangt. Met relatief kleine aanpassingen in de geldende afspraken kan een begin gemaakt worden om domein overstijgend samenwerken makkelijker te maken. Dat is één van de adviezen in het onderzoeksrapport “Grenzeloos Samenwerken?” van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

vrijdag 4 maart 2022

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.