Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Snel en laagdrempelig ggz-advies aan hulpverleners Oekraïne

woensdag 16 maart 2022

Organisaties en professionals in Drenthe die betrokken zijn bij de hulp en opvang aan Oekraïners en andere getroffenen kunnen met ingang van 21 maart snel en laagdrempelig terecht bij GGZ Drenthe voor raad en advies over omgaan met psychisch leed. Bijvoorbeeld organisaties in de vluchtelingenopvang, docenten, zorgpersoneel of GGD-medewerkers. We betuigen hiermee onze steun aan Oekraïne en willen zo een concrete bijdrage leveren aan het omgaan met de gevolgen van de oorlog. 

GGZ Drenthe wil graag helpen de situatie voor getroffenen draaglijker te maken. Dat doen we in de vorm van advies aan professionals en organisaties die vragen hebben over hoe zij kunnen omgaan met (psychisch) leed als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Of die willen weten wat zij het beste kunnen doen om mensen mentaal te steunen en hun veerkracht te versterken. Bijvoorbeeld leerkrachten en docenten, zorgpersoneel, medewerkers in een huisartsenpraktijk, bij de GGD of een gemeente, vluchtelingenwerk, Rode Kruis of het Leger des Heils.

Onze triagemedewerker neemt verzoeken in behandeling. Vervolgens wordt binnen drie werkdagen teruggebeld door één van onze deskundigen. Voor voorlichting of training op locatie maken we aparte afspraken.
 
→ Meer informatie staat op https://ggzdrenthe.nl/consultatie-oekraine
 

RVS-advies: Grenzeloos samenwerken?

Domeinoverstijgend samenwerken in de zorg en ondersteuning krijgt veel lof, maar blijkt in de praktijk vaak weerbarstig. Tegenstrijdigheden tussen de verschillende stelsels werpen drempels op. Bijvoorbeeld omdat de financier niet de opbrengsten ontvangt. Met relatief kleine aanpassingen in de geldende afspraken kan een begin gemaakt worden om domein overstijgend samenwerken makkelijker te maken. Dat is één van de adviezen in het onderzoeksrapport “Grenzeloos Samenwerken?” van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.