Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Behandeling ouder-kindrelatie bij (dreigende) uithuisplaatsing

vrijdag 4 maart 2022

Vanuit de ambitie om kinderen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien krijgt steeds vaker het hele gezin zorg, in plaats van het individuele kind. Cecil Prins-Aardema, psychiater en manager behandelbeleid bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, vertelt over de hulp aan gezinnen waarbij een
kind uit huis is of dreigt te worden geplaatst. Snel duidelijkheid krijgen over
een duurzaam en veilig opgroeiperspectief voor het kind is essentieel, naast
ouders de kans geven te kunnen leren en groeien in het ouderschap.

 “Een uithuisplaatsing is de meest verstrekkende interventie die kan plaatsvinden in het leven van een kind en ouders,” aldus Cecil Prins-Aardema. “Wij vinden dat iedere ouder de kans moet krijgen te leren en te groeien in het ouderschap. Daarvoor is het belangrijk dat ouders en kinderen samen kunnen zijn, ook na een uithuisplaatsing. Bij GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie
krijgen gezinnen hun enige of laatste kans om herenigd te worden of te blijven
met hun kind.” 

Kinderen die uit huis zijn geplaatst hebben zo snel mogelijk duidelijkheid nodig over waar zij duurzaam mogen opgroeien. In die situatie is vraagt de omgang tussen ouder(s) en kind niet alleen onderzoek en ondersteuning, maar ook reparatie (behandeling) van de ouder-kind relatie. Direct beginnen met behandelen al tijdens de omgangsregeling werkt goed en kan voorwaarden scheppen om de samenwerking tussen ouder(s) en pleegouder(s) te optimaliseren. 

“Misschien wel de grootste uitdaging is alle betrokken instanties dezelfde kant op te krijgen, in het juiste tempo”, aldus Cecil Prins-Aardema. “Want zo’n traject is al snel te traag voor zowel het kind als de ouders, waar ze minder kans krijgen om (duurzaam) te worden herenigd.”

Het artikel met Cecil Prins-Aardema staat op pagina 6 en 7 in het e-zine Gezinsgericht werken.

Kijk op www.gezinspsychiatrie.nl voor meer informatie over GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie.


Toekomst Optimaal Leven Drenthe gewaarborgd in convenant

Drentse gemeenten, grote zorgverzekeraars en de zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN willen het geïntegreerd aanbieden van zorg en begeleiding aan mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) voortzetten. Dat gebeurt in ‘Optimaal Leven’ teams, die in vier Drentse gemeenten actief zijn. Gebleken is dat het op lokaal niveau samenwerken van zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met EPA. Met dit convenant eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven per 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.