Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

woensdag 16 februari 2022

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen, zoals 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.

Patiënten coronavrij houden
Onze eerste verantwoordelijkheid is het creëren van een veilige omgeving voor patiënten. Juist omdat we de maatregelen al langere tijd in acht nemen en iedereen zich hier goed aan houdt, lukt het de besmettingen onder klinische patiënten zoveel mogelijk te voorkomen. Nu de samenleving weer open gaat, staan we voor grote uitdagingen dat zo te houden.

Grote druk op de klinische zorg
Tegelijkertijd hebben we al vele weken te maken met grote aantallen medewerkers die uitvallen door corona, door quarantaine in afwachting van een testuitslag, of door de zorg  voor besmette kinderen thuis. Daardoor staat de zorg enorm onder druk. Als we nu zouden versoepelen, is het risico heel groot dat de besmettingen verder toenemen, zowel onder medewerkers als patiënten. Dit zou de druk op de zorg alleen maar verder verhogen.

Voorjaarsvakantie hard nodig
De voorjaarsvakantie staat voor de deur). Veel collega’s zijn heel erg toe aan een paar dagen vrij. Voor zover het lukt vrij te nemen, willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat medewerkers in de vakantieperiode ook echt even afstand kunnen nemen van het werk.

Maatregelen blijven gehandhaafd: 1,5 m afstand, mondkapjes en hygiënemaatregelen
Al gedurende de hele coronacrisis volgen wij de branche- en regionale adviezen. Ook nu sluiten we aan bij het advies vanuit de Nederlandse ggz mondkapjes te blijven gebruiken op de zorglocaties, 1,5 meter afstand te houden en de hygiënemaatregelen te handhaven. Dit doen we vanwege de noodzaak patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en verdere uitval van medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.

Bezoek blijft welkom 
Bezoek aan patiënten blijft van harte welkom, conform de afspraken die gelden op onze locaties. Wel vragen we het bezoek dringend zich te houden aan de coronamaatregelen.

We blijven thuiswerken/behandelen
Hoewel thuiswerkadvies vanuit de overheid deze week is versoepeld, blijft bij ons het beleid zoveel mogelijk thuis te werken en digitaal te behandelen als dat kan. Voor patiënten kan dit betekenen dat de afspraak plaatsvindt via (beeld)bellen.
 
Wanneer wel versoepelen?
We begrijpen dat de keuze om niet te versoepelen op onze locaties voor veel mensen moeilijk is. Natuurlijk willen wij ook niets liever dan dat het gewone leven weer opgepakt kan worden. Daarom kijken we naar de mogelijkheden om vanaf begin maart versoepelingen door te voeren.
 
We hopen dat we ook nu op uw begrip en medewerking mogen rekenen.

Lees ook: www.ggzdrenthe.nl/coronamaatregelen

1 maart overgang van Mijn GGZ Drenthe naar CarenZorgt

Vanaf 1 maart wordt het huidige patiëntenportaal van GGZ Drenthe beëindigd en gaan we over naar een nieuw patiëntenportaal: CarenZorgt. Dit is een persoonlijke, beveiligde website over uw behandeling bij GGZ Drenthe. U kunt bijvoorbeeld uw behandelplan lezen, uw afspraken bekijken of andere delen van uw dossier inzien. Dit portaal wordt stap voor stap ingevoerd.

GGZ Drenthe stapt over op een nieuw elektronisch patiëntendossier

GGZ Drenthe maakt op 3 januari 2022 de overstap naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD): ONS. ONS is gebruiksvriendelijk en makkelijk benaderbaar. Alle patiëntendossiers worden vanaf 3 januari in ONS geregistreerd en beheerd.