Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Toekomst Optimaal Leven Drenthe gewaarborgd in convenant

dinsdag 22 februari 2022

Drentse gemeenten, grote zorgverzekeraars en de zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN willen het geïntegreerd aanbieden van zorg en begeleiding aan mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) voortzetten. Dat gebeurt sinds eind 2015 in zogeheten ‘Optimaal Leven’ teams, die in vier Drentse gemeenten actief zijn. Gebleken is dat het op lokaal niveau samenwerken van zorg en welzijn wezenlijk bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid van mensen met EPA. Met het ondertekenen van een nieuw convenant eindigt de ‘proeftuinfase’ en is Optimaal Leven per 1 januari 2022 onderdeel van de reguliere zorg.

Optimaal Leven is er voor mensen die, naast een psychische kwetsbaarheid, problemen hebben op allerlei levensgebieden, zoals schulden, werkloosheid, een verslaving of gebrek aan sociale contacten. Zij krijgen behandeling, begeleiding en ondersteuning van medewerkers van verschillende disciplines en organisaties. Alle hulp en ondersteuning wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd en geïntegreerd aangeboden, op basis van wat cliënten wensen en nodig hebben. De financiering vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wmo.
 
Korte lijnen
Door deze bundeling van krachten tussen de zorg en het sociaal domein kan maatwerk worden geboden voor de vaak complexe problematiek van cliënten. Al vanaf het eerste contact wordt uitgebreid in kaart gebracht wat een cliënt aan zorg en begeleiding nodig heeft. Van meet af aan wordt de lokale toegang tot de Wmo betrokken, zodat snel een beschikking kan worden afgegeven en laagdrempelig gebruikgemaakt kan worden van voorzieningen en welzijnswerk. Er kan snel worden op- of afgeschaald als meer of minder intensieve hulp nodig is. De korte lijnen binnen de teams, met samenwerkingspartners, cliënten en naasten zorgen ervoor dat medewerkers méér voor cliënten kunnen betekenen en dat cliënten zich méér gezien voelen en de voordelen ervaren van één loket.

 Laagdrempelig midden in de wijk
De zorg en ondersteuning vinden plaats in of nabij de eigen omgeving van de cliënt, meestal vanuit een wijkcentrum of zorgpand in de wijk. Het is dichtbij, laagdrempelig om binnen te lopen en biedt mogelijkheden om makkelijk in contact te komen met andere wijkbewoners en activiteiten.
 
Lokale samenwerking verder uitbreiden
De Optimaal Leven teams hebben de afgelopen jaren al veel bereikt, mede door de ruimte die zij krijgen om te innoveren en te experimenteren. Ook de komende tijd gaan zij verder met het versterken en uitbreiden van de samenwerking met lokale netwerkpartners om zo het aanbod voor cliënten verder te vergroten en bij te dragen aan hun participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

 Convenant deelnemers
Deelnemers aan het convenant Optimaal Leven zijn de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe en de Wolden, zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis en de zorgorganisaties Cosis, GGZ Drenthe en VNN. 

Versoepelingen nog te vroeg voor GGZ Drenthe

Landelijk komen vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen te vervallen. Een belangrijk argument voor het kabinet is dat de druk op de zorg niet toeneemt. Dat zien wij in onze dagelijkse praktijk echter heel anders. We kunnen het ons op dit moment niet veroorloven de maatregelen op onze locaties te versoepelen. Graag leggen we uit waarom.

1 maart overgang van Mijn GGZ Drenthe naar CarenZorgt

Vanaf 1 maart wordt het huidige patiëntenportaal van GGZ Drenthe beëindigd en gaan we over naar een nieuw patiëntenportaal: CarenZorgt. Dit is een persoonlijke, beveiligde website over uw behandeling bij GGZ Drenthe. U kunt bijvoorbeeld uw behandelplan lezen, uw afspraken bekijken of andere delen van uw dossier inzien. Dit portaal wordt stap voor stap ingevoerd.