Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Symposium Verkeerd verbonden

donderdag 16 februari 2023

De Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe organiseert opnieuw een tweedaags symposium op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023:

Verkeerd verbonden: wat betekent dit in het werk met zedendelinquenten?

Verbindingen kunnen op meerdere niveaus verstoord, verbroken of geveinsd zijn. Hoe zijn patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen verbonden met zichzelf en met anderen? We staan hierbij stil in een verdiepende zoektocht naar de betekenis van verstoorde verbindingen op meerdere niveaus in de behandeling van deze patiënten.

Grensoverschrijdend gedrag
Patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen leggen de ander vanuit een positie van macht of overwicht iets op dat zowel onwenselijk als schadelijk is. De vraag die zich stelt is wat de betekenis is van het delictgedrag? Gaat het vooral om de seks of juist om het onvermogen tot verbinding? Of zijn diverse schadelijke verbindingen juist uitermate opwindend en bekrachtigend? 

Behandelklimaat zedendelinquenten
Hoe verbindt deze patiëntengroep zich met behandelaars? Zijn hierin patronen te ontdekken? We willen stilstaan bij interactiepatronen die zich op een afdeling voordoen en die veelal een herhaling zijn van oude patronen bij de primaire opvoeders. Hoe doorbreek je schijnaanpassing en misleiding en blijf je "forensisch scherp"? Hoe houd je een balans waarbij je niet alleen gevaren ziet? Praten we wel zo gemakkelijk over gezonde seks? Welk behandelklimaat faciliteert groei richting gezonde verbindingen?

Forensische psychiatrie verbinden
Wanneer en hoe betrek je ouders, siblings en het bredere netwerk? Welke verbindingen kunnen hersteld worden en welke beter niet? Hoe weeg je belangen van dader en slachtoffer? Welke factoren dragen bij aan een zo optimaal mogelijke verbinding als patiënten terugkeren naar de samenleving? Waar loopt het gemakkelijk stuk? Tegen welke vragen lopen wij aan bij patiënten uit andere culturen of met een religieuze achtergrond? Hebben wij daar als hulpverlener wel voldoende kennis van en verbinding mee? Hoe blijven tenslotte de professionals "gezond verbonden": met collega’s, ketenpartners en de nieuwe wetenschappelijke inzichten?

Informatie en aanmelden symposium Verkeerd verbonden.

Bomenkap op ggz-terrein

Op het ggz-terrein in Assen wordt volgende week een aantal bomen gekapt. De conditie van de bomen is zo slecht dat ze mogelijk gevaar opleveren. De werkzaamheden vloeien voort uit een periodieke keuring van alle bomen op het terrein.

Siebo werkt al 40 jaar met mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

Ambulant verpleegkundige Siebo van Antwerpen zet zich al 40 jaar met hart en ziel in voor ‘zijn’ patiënten: mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Siebo werkt in het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). In het CVBP kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht met vragen over hun geestelijke gezondheid.