Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Siebo werkt al 40 jaar met mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

donderdag 9 februari 2023

Ambulant verpleegkundige Siebo van Antwerpen zet zich al 40 jaar met hart en ziel in voor ‘zijn’ patiënten: mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Siebo werkt in het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). In het CVBP kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht met vragen over hun geestelijke gezondheid.

Werkwijze
Patiënten die binnenkomen bij het CVBP hebben een verstandelijke beperking en een vraag over psychiatrische problemen, gedragsproblemen of lichamelijke klachten. Zoals ASS,  angst -of persoonlijkheidsstoornissen. Na de verwijzing heeft de verpleegkundige/agogisch regiehulpverlener samen met de regiebehandelaar een intakegesprek met de patiënt.

Siebo: “Het is belangrijk dat er gegevens aangeleverd zijn over het IQ en soms ook het emotioneel functioneren van de patiënt. In ons werk zijn deze gegevens namelijk vaak de basis voor de behandeling. Samen met de regiebehandelaar kijk je naar de diagnostische omschrijving en tot slot het advies voor behandeling. Dit kan zijn diagnostiek, psychomotore therapie, emotieregulatie of EMDR. Als iemand medicatie gebruikt, wordt er gekeken of dit goed is afgestemd op de problematiek.”

Daarnaast geven Siebo en zijn team ook psycho-educatie aan patiënten, naasten,
maar ook aan collega’s. “Zelf ben ik bijvoorbeeld geschoold in het geven van
seksuele voorlichting aan patiënten met een verstandelijke beperking”, zegt
Siebo. “Hier krijg ik veel vragen over van collega’s. Dus deze kennis kan ik
dan delen. Mijn collega’s weten weer veel over andere dingen en dit delen we
met elkaar. We leren veel van elkaar en zijn open naar elkaar toe.”

Plezier
Dit is ook één van de dingen die het werk binnen het CVBP zo leuk maken: het team. “Wat ik ook prettig vindt, is dat geen dag hetzelfde is”, zegt Siebo. “Vaak weet ik aan het begin van de dag niet hoe mijn dag er uit zal zien en dat vind ik plezierig. Juist die afwisseling en dynamiek. Maar ook de mensen met wie ik omga, zowel patiënten als mijn collega’s, ik vind het allemaal even interessant. Er zijn eigenlijk geen dagen dat ik niet met plezier naar mijn werk ga!”

Enthousiasme
Siebo heeft ook een soort ‘regiefunctie’ waarbij hij alle instanties die betrokken zijn bij een patiënt in kaart brengt en regelmatig informeert. “Ook dit soort contacten zijn belangrijk voor het herstelproces van een patiënt”, zegt Siebo. “Het is een toegevoegde waarde voor de behandeling om in de context van de patiënt mee te kijken. Een huisbezoek of bezoek aan school of werk kan helpen bij herstel, omdat we een goed beeld krijgen van de leef/leer of werksituatie. Mijn enthousiasme is mijn belangrijkste drijfveer, al 40 jaar lang. Ik heb ontzettend leuke collega’s waar ik heel plezierig mee samenwerk.”

Wil je meer weten over werken in het CVBP? Lees dan het hele interview met Siebo.

Transitieplan Daat-Drenthe naar medezeggenschap

De directie GGZ Drenthe heeft een positief besluit genomen over het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe. Dit besluit is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Na een positief advies vanuit de medezeggenschap kan het plan uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting zal dat vanaf de tweede helft van maart zijn.

Training Voluit leven

Last van spanning, werkstress, somberheid, angst of weinig zelfvertrouwen? Dan is de training Voluit leven bij GGZ Drenthe in Assen misschien iets voor jou. Je leert beter omgaan met psychische problemen zodat je er in het dagelijks leven minder last van hebt. De huisarts kan je aanmelden.