Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Transitieplan Daat-Drenthe naar medezeggenschap

dinsdag 7 februari 2023

De directie GGZ Drenthe heeft een positief besluit genomen over het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe. Dit besluit is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Na een positief advies vanuit de medezeggenschap kan het plan uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting zal dat vanaf de tweede helft van maart zijn.

Het besluit om Daat-Drenthe in te krimpen brengt veel teweeg bij medewerkers en deelnemers. Directie en management nemen hun bezorgdheid mee in de afwegingen bij de verdere stappen..

Onder het motto: het stopt hier, maar het gaat ergens anders verder worden de mogelijkheden van overname van één of meer locaties van Daat onderzocht, waarbij de deelnemers meegaan in de overname en eventueel ook medewerkers. Hierover worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd met andere partijen, op basis waarvan we het vertrouwen hebben dat overnames inderdaad gerealiseerd kunnen gaan worden.
 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt en zullen zorgdragen voor een warme overdracht

Meer weten?
Lees de infographic Transitieplan Daat-Drenthe in het kort
Lees meer over de achtergronden bij deze transitie in Daat-Drenthe wordt kleiner

Training Voluit leven

Last van spanning, werkstress, somberheid, angst of weinig zelfvertrouwen? Dan is de training Voluit leven bij GGZ Drenthe in Assen misschien iets voor jou. Je leert beter omgaan met psychische problemen zodat je er in het dagelijks leven minder last van hebt. De huisarts kan je aanmelden.

Belevingspad bij GGZ Drenthe

GGZ Drenthe krijgt €22.000 voor de aanleg van een belevingspad op het ggz-terrein in Assen. Het geld is afkomstig van provincie Drenthe, die met de Sociale Agenda wil bijdragen aan een levendig en sociaal Drenthe. Wethouder Albert Smit van gemeente Assen opende woensdag 18 januari het nieuwe pad, dat de komende tijd verder vorm zal krijgen.