Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Daat-Drenthe wordt kleiner

dinsdag 6 december 2022

Werk/leerbedrijf en dagbesteding Daat-Drenthe, onderdeel van GGZ Drenthe, is verliesgevend en moet krimpen. Daarover heeft GGZ Drenthe een voorgenomen besluit genomen. De activiteiten worden voortgezet, veelal elders en deels bij Daat-Drenthe. Samen met de deelnemers wordt gezocht naar een passend alternatief. Het is nog niet duidelijk in welke vorm en omvang Daat-Drenthe verder gaat. Dat staat in een “transitieplan”, dat begin volgend jaar -  na medezeggenschap - wordt vastgesteld en uitgevoerd.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het ontwikkelen van Daat-Drenthe. Helaas heeft dit onvoldoende geleid tot een financieel gezonde organisatie. Er zijn te weinig inkomsten, te hoge kosten, dalende deelnemersaantallen en te lage tarieven in de WMO. De negatieve resultaten bij Daat-Drenthe hebben impact op de rest van GGZ Drenthe, bijvoorbeeld omdat sommige investeringen hierdoor niet kunnen worden gedaan.

Voorgenomen besluit tot organisatiewijziging
De verwachting is dat de werk-leerbedrijven en de dagbesteding onrendabel blijven. Ook sluit Daat-Drenthe niet goed meer aan op de strategische koers van GGZ Drenthe, waar de focus ligt op herstelgerichte zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Daarom is er een voorgenomen besluit genomen tot een organisatiewijziging van Daat-Drenthe. Wat deze organisatiewijziging precies betekent voor de medewerkers, deelnemers en activiteiten van Daat-Drenthe wordt uitgewerkt in een “transitieplan”.
 
In kleinere vorm verder
Van meet af aan is al wel duidelijk dat Daat-Drenthe in kleinere vorm verder gaat. Dat betekent dat een aantal locaties zal worden gesloten; we zoeken naar mogelijkheden voor overname. Een groot deel van de dagbestedingactiviteiten en de activiteiten bij de werk/leerbedrijven gaan op termijn over naar een andere organisatie.
 
Activiteiten blijven doorgaan
Voor de deelnemers betekent dit dat de activiteiten blijven doorgaan, maar in veel gevallen zullen deze activiteiten bij een andere organisatie en soms op een andere locatie worden ondergebracht. De inzet is dat iedereen werk of dagbesteding houdt. Samen met betrokkenen gaan we op zoek naar een passend vervolg. Hierover voeren we met diverse partijen overleg.
 
Informatie over het proces
We hebben de medewerkers en deelnemers vanaf een vroeg stadium meegenomen in dit proces en hen geïnformeerd dat zij mogelijk te maken krijgen met de gevolgen van deze organisatiewijziging. We begrijpen dat dit veel bij hen teweeg brengt. Uit vele reacties blijkt hun grote betrokkenheid. We blijven benadrukken dat we voor een ieder op zoek gaan naar een toekomstperspectief. Dit doen we samen met de deelnemers. We zijn hierover veelvuldig met hen in gesprek.

Duidelijkheid in toekomstplan
Er is nog geen besluit over de aard, omvang en locatie van wat overblijft van Daat-Drenthe. We verwachten het “transitieplan”, waaraan de afgelopen tijd samen met de medewerkers van Daat-Drenthe hard is gewerkt, later deze maand af te ronden. Eind januari volgt besluitvorming, waarna het plan kan worden voorgelegd aan de medezeggenschap. Pas als dit traject is afgerond, wordt het plan vastgesteld en komt er definitief duidelijkheid. Dat zal op z’n vroegst half maart zijn.
 
De werkzaamheden en begeleiding bij Daat-Drenthe gaan in de tussentijd gewoon door. 

Promotie Maaike van Veen: slaap en agressie

Psychiater Maaike van Veen van GGZ Drenthe is donderdag gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek over het verband tussen slecht slapen en agressie. Het onderzoek biedt mogelijkheden woede, vijandigheid en agressief gedrag te verminderen bij (forensisch) psychiatrisch patiënten.

Gezinspsychiatrie sleept landelijk contract binnen

Gezinspsychiatrie is vanaf 1 januari 2023 toegelaten tot het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Het LTA is een contract dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afsluit met aanbieders van jeugdhulp. Daarmee kunnen we meer gezinnen met meervoudige complexe problemen behandeling op maat bieden, omdat er voor de komende twee jaar duidelijkheid is over de financiering.