Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Gezinspsychiatrie sleept landelijk contract binnen

dinsdag 8 november 2022

Gezinspsychiatrie is vanaf 1 januari 2023 toegelaten tot het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Het LTA is een contract dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afsluit met aanbieders van jeugdhulp. Daarmee kunnen we meer gezinnen met meervoudige complexe problemen behandeling op maat bieden, omdat er voor de komende twee jaar duidelijkheid is over de financiering. 

Erkenning van expertise
Gezinspsychiatrie is één van de weinige aanbieders in Nederland die maatwerkbehandeling biedt aan gezinnen met ouders met ernstige psychische problemen en meervoudige, complexe problematiek. We zien en waarderen het LTA-contract als een erkenning van onze expertise en werkwijze.

Strenge toelatingseisen
Het is uitzonderlijk dat het is gelukt om gecontracteerd te worden, omdat het LTA strenge toelatingseisen hanteert, waaronder de eis dat de afdeling het zorgaanbod al langere tijd landelijk aanbiedt. Met name vanwege de complexiteit van de financiering sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015 is voldoen aan de toelatingseisen van het LTA voor de meeste aanbieders niet of nauwelijks haalbaar.
 
Kortere wachttijden
De verwachting is dat de aanmeldingsprocedure en bijbehorende administratie vanaf januari eenvoudiger en vlotter zal verlopen, waardoor gezinnen sneller aan de beurt zijn voor intake en behandeling. Het aanvragen van een beschikking bij de gemeente waarin het kind woont blijft ook na januari nodig, maar in geval van problemen kan Gezinspsychiatrie verwijzen naar het LTA, omdat deze namens nagenoeg alle gemeenten in Nederland is afgesloten.
 
Meer weten?
Kijk op de website van Gezinspsychiatrie: www.gezinspsychiatrie.nl

GGZ Drenthe getroffen door beveiligingsincident Nedap

GGZ Drenthe is één van de zorgorganisaties die getroffen is door een beveiligingsincident bij Carenzorgt.nl van Nedap. Bescherming van privacy is voor ons en onze patiënten van het grootste belang; we hebben hier voortdurend aandacht voor. We zijn dan ook geschrokken en betreuren het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden. Betreffende patiënten ontvangen een persoonlijk bericht van GGZ Drenthe.

Herstelruimte Emmen wint Herstelaward 2022

De Herstelruimte van Optimaal Leven Emmen is de winnaar van de Herstelaward 2022. De award is een vast onderdeel van de landelijke dag van Verslavingskunde Nederland, die afgelopen vrijdag plaatsvond. De Herstelaward is gekoppeld aan het thema van deze landelijke dag. Dit jaar was dat Doen wat werkt.