Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Bomenkap op ggz-terrein

woensdag 15 februari 2023

Op het ggz-terrein in Assen wordt volgende week een aantal bomen gekapt. De werkzaamheden vloeien voort uit een periodieke keuring van alle bomen op het terrein. Het gaat om verschillende bomen verspreid over het ggz-terrein. De bomen moeten worden gekapt omdat ze zo slecht zijn dat ze mogelijk gevaar opleveren. 

Voor een aantal grotere bomen op het ggz-terrein is een kapvergunning aangevraagd. Ook deze bomen moeten worden gekapt vanwege de slechte conditie en mogelijke risico’s. De kap van deze bomen gebeurt na de zomer, als het broedseizoen voor vogels voorbij is.

Siebo werkt al 40 jaar met mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen

Ambulant verpleegkundige Siebo van Antwerpen zet zich al 40 jaar met hart en ziel in voor ‘zijn’ patiënten: mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Siebo werkt in het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). In het CVBP kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht met vragen over hun geestelijke gezondheid.

Transitieplan Daat-Drenthe naar medezeggenschap

De directie GGZ Drenthe heeft een positief besluit genomen over het transitie- en reorganisatieplan Daat-Drenthe. Dit besluit is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Na een positief advies vanuit de medezeggenschap kan het plan uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting zal dat vanaf de tweede helft van maart zijn.