Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Schrijfteams aan de slag met werkagenda Regioplan Drenthe

woensdag 6 maart 2024

Deze en volgende week zijn schrijfteams aan de slag met de werkagenda Gezonde Marke. Daarin staat heel concreet hoe we het regioplan Drenthe gaan uitvoeren: wie gaat wat en wanneer doen en met welke middelen. GGZ Drenthe schrijft mee.

Verschillende (zorg)professionals vanuit GGZ Drenthe nemen de komende dagen deel aan de schrijftafel Mentale Gezondheid, Toegankelijkheid van de zorg, Leefstijl en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt.

Directeur Erik Mulder, bestuurlijk trekker van Mentale Gezondheid: "Mooi en belangrijk dat we de volgende stap in Gezonde Marke nu echt zetten. We maken concrete werkagenda's, waarin bestaande zaken, zoals Optimaal leven en Samen Koers Bepalen, en nieuwe initiatieven samenkomen, zoals herstelcentra, Digitaal Platform Mentale Gezondheid Drenthe. Daarmee stellen we realistische doelen in de tijd."

Verbeteren samenwerking
Verschillende initiatieven waarin GGZ Drenthe nauw betrokken is, zijn onderdeel van de werkagenda. Bijvoorbeeld Acute zorg Noord NL (ROAZ) en Optimaal Leven. Het gaat daarbij het continu continue verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.
 
Meer weten?

Eerste steen gelegd nieuwbouw Acute Psychiatrie

De volgende mijlpaal voor de nieuwbouw Acute Psychiatrie is bereikt! Op vrijdag 1 maart is de eerste steen gelegd door medewerkers van de High & Intensive care en de Medium Care, in aanwezigheid van collega’s, bouwers en andere betrokken. Ondertussen is ook al het hoogste punt bereikt.

Inkijkje in de FPK in Assen: nieuwe afdeling De Pont

De FPK in Assen heeft een nieuwe afdeling: De Pont. Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar kunnen hier terecht voor forensisch-psychiatrische diagnostiek en delictpreventieve behandeling. De psychiatrische problematiek van de patiënten en het delict hangen nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd spelen vaak problemen op gebied van huisvesting, werk of financiën. De nieuwe afdeling is onlangs in gebruik genomen, de eerste patiënten zijn intussen opgenomen.