Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

In september 2018 ging het programma Optimaal Leven van start. Een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeenten. Met als  doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. 

Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. Hij/zij mag zelf aangeven welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld over psychische gezondheid gaan, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties. Door vanuit een team te werken kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Welbevinden cliënt staat voorop

Het programma richt zich op het welbevinden van cliënten. Aandachtspunten hiervoor zijn terug te vinden in de herstelgedachte: vernieuwen van hoop en commitment, het vinden van een plek in de maatschappij, hervinden van identiteit, leren leven met ziekte en een krachtige burger zijn. Dit moet resulteren in betere en efficiëntere zorgverlening, met tevredener cliënten en met dalende zorgkosten.

Dit betekent voor cliënten onder andere:

'Me waardevol voelen als mens'
'Geloven dat ik in staat ben mijn leven te leiden en mijn doelen te behalen'
'Mijn dag vullen met activiteiten die ik leuk vind'
'Weten dat mijn ziekte slechts een klein deel is van wie ik ben'

Onderzoek

Het programma Optimaal Leven moet tot betere prestaties gaan leiden dan de gangbare benaderingen. Om de effectiviteit en (maatschappelijke) meerwaarde ervan in kaart te brengen wordt er een onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksvragen richten zich op vijf niveaus: cliënt, medewerker, omgeving, proces en organisatie. Dataverzameling vindt plaats door middel van een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief proces- en uitkomstenonderzoek. Resultaten worden vergeleken met de resultaten van de "standaard" zorg. Primaire uitkomstmaten op cliëntniveau zijn herstel, de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de zorg. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de meetinstrumenten van de Routine Outcome Monitoring (ROM), aangevuld met een instrument gericht op het meten van de verschillende aspecten van herstel. 

EPA Vignettenstudie Drenthe

Dit document bevat het rapport met de uitkomsten van het zorggebruik van cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) dat voor de regio Drenthe in kaart is gebracht.

Het rapport maakt deel uit van een groter programma: Optimaal Leven, een programma waar naast de drie zorgaanbieders ook gemeenten Assen en Emmen, de regionale LHV en het Zilveren Kruis actief betrokken zijn. De richting van het programma is het vormgeven van een geïntegreerde zorgverlening aan EPA patiënten over de grenzen van de bestaande instellingen heen om betere, efficiëntere zorg te verlenen, met tevredener patiënten.

Klik op de volgende link naar het rapport: EPA Vignettenstudie Drenthe
Contact

De Optimaal Leven teams zijn te vinden in de volgende plaatsen:

Betrokken partijen

De betrokken zorgteams in de provincie Drenthe bestaan uit mensen van: GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Cosis. Maar er wordt ook samengewerkt met  de huisartsen DrentheZilveren KruisVGZ, de gemeenten AssenEmmen en Hoogeveen. Tevens wordt structurele samenwerking gezocht met onder andere welzijnsorganisaties en politie.

Uit de media