Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. Hij/zij mag zelf aangeven welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld over psychische gezondheid gaan, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties. Door vanuit een team te werken kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeenten. Met als  doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. 

In dit filmpje zie je wat Optimaal Leven betekent voor cliënten!

Welbevinden cliënt staat voorop

Het programma richt zich op het welbevinden van cliënten. Aandachtspunten hiervoor zijn terug te vinden in de herstelgedachte: vernieuwen van hoop en commitment, het vinden van een plek in de maatschappij, hervinden van identiteit, leren leven met ziekte en een krachtige burger zijn. Dit moet resulteren in betere en efficiëntere zorgverlening, met tevredener cliënten en met dalende zorgkosten.

Dit betekent voor cliënten onder andere:

'Me waardevol voelen als mens'
'Geloven dat ik in staat ben mijn leven te leiden en mijn doelen te behalen'
'Mijn dag vullen met activiteiten die ik leuk vind'
'Weten dat mijn ziekte slechts een klein deel is van wie ik ben'

Onderzoek

Het programma Optimaal Leven moet tot betere prestaties gaan leiden dan de gangbare benaderingen. Om de effectiviteit en (maatschappelijke) meerwaarde ervan in kaart te brengen wordt er een onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksvragen richten zich op vijf niveaus: cliënt, medewerker, omgeving, proces en organisatie. Dataverzameling vindt plaats door middel van een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief proces- en uitkomstenonderzoek. Resultaten worden vergeleken met de resultaten van de "standaard" zorg. Primaire uitkomstmaten op cliëntniveau zijn herstel, de kwaliteit van leven en de tevredenheid over de zorg. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de meetinstrumenten van de Routine Outcome Monitoring (ROM), aangevuld met een instrument gericht op het meten van de verschillende aspecten van herstel. 

EPA Vignettenstudie Drenthe

Dit document bevat het rapport met de uitkomsten van het zorggebruik van cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) dat voor de regio Drenthe in kaart is gebracht. Klik op de volgende link naar het rapport: EPA Vignettenstudie Drenthe.

Gert Jansen, ervaringswerker Optimaal Leven

“Ik was 41 en dacht: ik heb nog een heel leven voor me!”

In elk Optimaal Leven team werken twee ervaringswerkers. Ze hebben achtergronden bij GGZ Drenthe, VNN en Cosis. De teams zien de grote meerwaarde van ervaringswerkers, omdat zij denken vanuit de cliënt, hun leven herkennen, andere vragen stellen, andere issues benoemen en een andere, kritische blik hebben. Gert Jansen vertelt over zijn werk als ervaringswerker bij Optimaal Leven Emmen.

Lees het verhaal van Gert


Deelnemende partijen in Optimaal Leven Drenthe:


In vier Drentse gemeenten

De Optimaal Leven teams zijn te vinden in:

  • Assen, Noorderpark en Peelo
  • Emmen-Oost
  • Hoogeveen en de Wolden
  • Midden-Drenthe

Betrokken partijen

De zorgteams in Drenthe bestaan uit professionals van GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederlanden Cosis. We werken samen met huisartsen Drenthe, zorgverzekeraars, gemeenten Assen, De WoldenHoogeveen, Emmen en Midden-Drenthe, kerken, wijkagenten, welzijnsorganisaties, Leger des Heils en woningbouwverenigingen.

Uit de media