Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Inkijkje in de FPK in Assen: nieuwe afdeling De Pont

woensdag 21 februari 2024

De FPK in Assen heeft een nieuwe afdeling: De Pont. Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar kunnen hier terecht voor forensisch-psychiatrische diagnostiek en delictpreventieve behandeling. De psychiatrische problematiek van de patiënten en het delict hangen nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd spelen vaak problemen op gebied van huisvesting, werk of financiën. 

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, of welke factoren hebben bijgedragen aan gepleegde delicten. Samen met patiënten gaan we aan de slag om de problemen beter te begrijpen en hier meer controle over te krijgen, zodat patiënten in de toekomst sneller hulp vragen en de kans op een terugval in delictgedrag kleiner is.  

Alle behandelingen zijn op maat. Er is een individueel en een groepsprogramma. De duur van de opname verschilt per persoon. Patiënten kunnen na een behandeling op De Pont doorstromen naar een andere forensisch-psychiatrische afdeling (FPK, FPA, FRA of FBW). 

De nieuwe afdeling is onlangs in gebruik genomen, de eerste patiënten zijn intussen opgenomen. 

Een kijkje op de nieuwbouw Acute Psychiatrie

Graag laten we de vorderingen van nieuwbouw Acute Psychiatrie zien! Op het ggz-terrein in Assen verschijnen twee grote vleugels, waarin de High & Intensive Care, de Medium Care en de Spoedpoli komen.

GGZ Drenthe heeft met alle zorgverzekeraars een contract in 2024

Met alle zorgverzekeraars is een contract voor 2024 afgesloten. De vergoeding van de zorgkosten is afhankelijk van de afspraken in het contract met betreffende zorgverzekeraar en van de polis en het eigen risico dat patiënten hebben gekozen.