Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Eerste steen gelegd nieuwbouw Acute Psychiatrie

vrijdag 1 maart 2024

De volgende mijlpaal voor de nieuwbouw Acute Psychiatrie is bereikt! Op vrijdag 1 maart is de eerste steen gelegd door medewerkers van de High & Intensive care en de Medium Care, in aanwezigheid van collega’s, bouwers en andere betrokken. Ondertussen is ook al het hoogste punt bereikt. 

De komende weken worden de buitenmuren gemetseld van de vleugel waarin zich de Spoedpoli, de EBK's en patiëntenkamers bevinden. De bouwwerkzaamheden van deze vleugel zijn het verst gevorderd. Op de andere vleugels wordt dakbedekking aangebracht; de dakbedekking van de Spoedpoli-vleugel is al klaar. Daarna wordt begonnen met de afbouw van de eerste vleugel. Intussen is de fundering van de aansluiting op 't Knooppunt gereed. Binnenkort vinden sloopwerkzaamheden plaats aan 't Knooppunt om de aansluiting op de nieuwbouw mogelijk te maken. 

Op schema De werkzaamheden liggen op schema. De verwachting is dat de bouw in het najaar klaar is. Daarna volgt een periode van inrichten en testen, waarna de verhuizing begin 2025 kan plaatsvinden.  

Inkijkje in de FPK in Assen: nieuwe afdeling De Pont

De FPK in Assen heeft een nieuwe afdeling: De Pont. Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar kunnen hier terecht voor forensisch-psychiatrische diagnostiek en delictpreventieve behandeling. De psychiatrische problematiek van de patiënten en het delict hangen nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd spelen vaak problemen op gebied van huisvesting, werk of financiën. De nieuwe afdeling is onlangs in gebruik genomen, de eerste patiënten zijn intussen opgenomen.

Een kijkje op de nieuwbouw Acute Psychiatrie

Graag laten we de vorderingen van nieuwbouw Acute Psychiatrie zien! Op het ggz-terrein in Assen verschijnen twee grote vleugels, waarin de High & Intensive Care, de Medium Care en de Spoedpoli komen.